คนงานอยุธยายังหนักกลุ่มฯประชุมหาทางช่วยเหลือ

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาพี่น้องแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังต้องรับผลกระทบจากน้ำท่วมที่หลายสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เริ่มเปิดทำงานแต่ยังไม่สามารถที่จะเปิดได้เต็มที่ ทำให้บริษัทหลายแห่งเริ่มที่จะใช้มารตรา 75 อ้างไม่มีงาน
 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 55 กลุ่มผู้ใช้แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียงนัดประชุมสมาชิกสหภาพแรงงงาน นำโดย นายอุดม  ไกรราช ประธานกลุ่ม กล่าวเปิดประชุม แจ้งความเคลื่อนไหวของแรงงานในที่ต่างพร้อมทั้งการร่วมสัมมนากับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงานไทยในการลงพื้นที่เพื่อพบปะแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเดือน พฤศจิกายน 2555  
 
1. ความเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน ไอ.พี.อี หลังจากมีการจัดประชุมวิสามัญเพื่อเลือกตั้ง คณะกรรมการสหภาพแรงงานชุมใหม่แทนชุดเก่าที่ถูกนายจ้างเลิกจ้างได้เพียงไม่ถึง 1 เดือน นายจ้างได้เลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงานชุดใหม่และสมาชิกสหภาพแรงงานอีกรอบ 
2. ความเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานนิเด็คบริษัทได้ประกาศขอใช้มารตรา 75 และให้เหตุผลว่า งานไม่ค่อยมี แต่พนักงานที่บริษัทเลือกเป็นพนักงานที่ ป่วย และพนักงานที่ตั่งท้องอยู่ในรายชื่อที่ทางบริษัทประกาศมาด้วย ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นกันหลายคนว่า การทำในลักษณะนี้ถึงแม้ลูกจ้างจะยินยอมแต่เป็นธรรมกับลูกจ้างหรือไม่
 
3. ความเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน ที.ดี.เอ นายจ้างได้ประกาศขอปรับเปลี่ยนเวลาทำงาน จากเดิม 3 กะ เช้า บ่าย ดึก และเปลี่ยนเป็น 2 กะ  08:00 น. ถึง 17:00น. และ17:00 น. ถึง 02:00 น.ซึ่งทางสภาพแรงงาน ที.ดี.เอได้ยื่นหนังสื่อคัดค้านการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างไห้กับบริษัทไปแล้ว
 
4. ความเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานนากาชิม่า  นายประวิทย์ โพธิ์หอม ประธานสหภาพแรงงาน กล่าวว่าหลังจากในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548นายจ้างได้ขออำนาจศาลแรงงานเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างเหตุผลว่ากรรมการลูกจ้างนั้นใช้สิทธิการลาไปร่วมกิจกรรมของสหภาพแรงงานไม่เป็นตามเงื่อนไขที่กำหนด และลูกจ้างมีการต่อสู้ในศาลแรงงานภาค 1 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2549ได้มีคำพิพากษาออกมาในว่านายจ้างไม่สามารถเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างได้แต่นายจ้างได้อุทธรณ์ไปที่ศาลฎีกาในวันที่ 20 ธันวาคม 2549 และมีการต่อสู้ในศาลฎีกาจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2555คำพิพากษายื่นยันตามศาลชั้นต้นว่าไม่สามารถเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างได้ในวันที่ 5 กันยายน 2555 เป็นวันที่ลูกจ้างตั่งหน้าตั่งตารอคอยมานานถึง 7 ปีแต่เมื่อลูกจ้างเดินเข้าไปในสถานประกอบการได้เพียงไม่กี่ชั่งโมงนายจ้างได้มีหนังสือไห้ลูกจ้างออกจากบริษัทเหตุผลว่าบริษัทยังไม่มีตำแหน่งหน้าที่ให้ปฏิบัติงานและออกหนังสืออีกหนึ่งฉบับให้ลูกจ้างมารายงานตัวทุกวันจันทร์ เวลา 10:00น.จนถึง 15 มกราคม 2556 ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ในที่ประชุมประธานสหภาพแรงงานนากาชิม่าได้กล่าวว่าจะยื่นฟ้องเรื่องที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลฎีกา  
 
สื่อสารแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา