แรงงานอยุธยาขอร่วมผลัก ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

ในที่ประชุมกลุ่มผู้ใช้แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียง วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 ที่กลุ่มหมู่บ้านสินธิวาธานี ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ผู้เข้าร่วม 20 กว่าคน  ได้มีมติจัดทำการเสวนาแกนนำสหภาพแรงงานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมา  40-50 คน ในหัวข้อเรื่อง  การผักดันค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ในวันที่ 15   สิงหาคม 2554 ณ.โรงเรียนเชาวน์วัสหมูที่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

นาย อุดม  ไกรราช ประธานกลุ่มฯได้กล่าวในที่ประชุมว่า การที่เราสนับสนุนทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ให้รัฐบาลที่แล้วปรับค่าจ้างขั้นต่ำที่  421บาท เพื่อที่จะให้แรงงานนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ก็ถูกปฏิเสธจากรัฐบาลที่แล้ว แต่วันนี้การที่นายกหญิงคนแรกของประเทศไทย คุณ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ประกาศนโยบายหาเสียงก่อนการเลือกตั้งว่า จะปรับค่าแรงขั้นต่ำที่ 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศนั้น ทำให้แรงงานทุกภาคส่วนเททั้งคะแนน และเททั้งใจให้ กับพรรคเพื่อไทย

นายสมเกียติ  ลอยโต  รองประธานกลุ่มฯ กล่าวสนับสนุนเห็นควรให้จัดเสวนาในหัวข้อนี้ เพื่อให้พี่น้องแรงานช่วยกันเสนอความคิดเห็น ในการที่รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ จะทำตามนโยบายหรือไม่ แล้วจะมีผลดีอย่างไร หรือผลกระทบอย่างไร หากปรับขึ้นค่าจ้าง

จำลอง ชะบำรุง นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอยุธยา รายงาน