แรงงานสานฝัน ปันใจให้น้องๆโรงเรียนบางขุด

C360_2015-02-08-08-59-20-861

กลุ่มแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทาสีซุ้ม ทำความสะอาดห้องน้ำ ทั้งวัด-โรงเรียนบ้านบางขุด สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ โดยโครงการโรงงานสีขาว ประกอบด้วยบริษัทอุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน ร่วมกับสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยางแห่งสมุทรสาคร บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องปั้มดินเผาร่วมกับสหภาพแรงงานไทยเซรามิคส์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านบางขุด ต.บางบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

นายวิษณุ มะลิวัลย์ ได้กล่าวว่า คนที่ให้ความร่วมมือและร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ และได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างผู้บริหารบริษัทฯและพนักงาน ได้เห็นความตั้งใจจริงที่เป็นจิตอาสา และได้รับเกียรติอย่างมากที่มีคณะครูและนักเรียนที่มาต้อนรับ

C360_2015-02-08-08-35-29-215C360_2015-02-08-12-18-40-268

หลังจากนั้นตัวแทนฝ่ายบุคคลได้กล่าววัตถุประสงค์ในครั้งนี้ คือ เพื่อเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้านแรงงานในส่วนต่างๆ ของบริษัทษัทและชุมชน ร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนทีด้อยโอกาส อีกทั้งร่วมสมทบทุนสร้างสะพานเดินรอบป่าโกงกางให้กับโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เป็นที่เรียนรู้ศึกษาระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนต่อไป

กิจกรรมที่ทุกคนได้ร่วมกัน เช่น ทาสีซุ้ม, ทำความสะอาดห้องน้ำ-อ้างล้างหน้า-ล้างมือ และได้ไปทำความสะอาดที่วัดบางขุด และบริเวณรอบๆโรงเรียนและ วัด

C360_2015-02-08-12-12-06-066C360_2015-02-08-09-21-56-930

นางอารีย์ พลอยเปลี่ยนแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางขุดกล่าวต้อนรับและเล่าประวัติของโรงเรียนโดยย่อว่า โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนมาระยะหนึ่งก็ปิดตัวลงเนื่องจากขาดทุน แต่ด้วยจิตศรัทธาของหลวงปู่อุ่นได้บูรณะโรงเรียนขึ้นมาใหม่จนถึงทุกวันนี้ และขอขอบคุณพนักงานฯและผู้บริหารบริษัทฯทุกท่านรู้สึกดีใจที่กลุ่มผู้ใช้แรงงานเห็นถึงความสำคัญนอกจากจะทำงานในบริษัทแล้วยังหาโอกาสมาช่วยซ่อมแซมพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะโรงเรียนและวัดที่มีลูกหลานส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใช้แรงงานอยู่ด้วยได้ศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ทางคณะที่ไปในครั้งนี้ได้รวบรวมเงินสมทบสร้างสะพาน เป็นเงินจำนวน 61,199 บาท ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างกุศลจิตอาสาและเสริมสร้างการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้รับรู้ว่าแรงงานไม่ได้ทำเฉพาะด้านแรงงานเท่านั้นแต่ยังหาเวลาไปทำกิจกรรม จิตอาสา สร้างประโยชน์ให้ชุมชนได้ด้วย

นักสื่อสารแรงงาน อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน