แรงงานสร้างกรุง

รายการเสวนามหานคร:แรงงานสร้างกรุง

สถานี Thaipbs ออกอากาศวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 14.05 น.

แรงงานสร้างกรุง

เวทีเสวนามหานครในครั้งนี้มีทั้งคนที่ไม่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ในกรุงเทพ นั่นหมายถึงว่าไม่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ว่าเป็นประชาชน เป็นประชากรผู้สร้างเมืองนอกจากนั้นก็มีกลุ่มคนที่เป็นแรงงานผู้สร้างเมืองเหมือนกันแต่ว่ามีสิทธิในระบบการเลือกตั้งครั้งนี้ มีกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ ที่พยายามเสนอนโยบายที่เสริมสร้างสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิตของคนที่ทำงานนอกระบบ และมีนักวิชาการ มีองค์กรภาคสังคมที่ทำงานด้านแรงงาน แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติที่เพิ่มเติมความหลากหลายให้กับหมู่ผู้คนในกรุงเทพมหานครในเวลานี้ี่ทำงานด้านแรงงานบบารเลือกตั้งครั้งนี้