แรงงานสระบุรีจัดใหญ่วันแรงงานแห่งชาติ

สสค.สระบุรี จับมือนายจ้างลูกจ้าง จัดสมัชชาแรงงาน ในวันแรงงานแห่งชาติ – มุ่งฉายประวัติศาสตร์การต่อสู้  เสนอปัญหาแรงงานต่อสาธารณะ
 
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 คณะทำงานจัดงานวันแรงงาน จังหวัดสระบุรี ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง และผู้แทนชมรมฝ่ายบริหารงานบุคคล จำนวน 11 คน ได้มีการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี เพื่อวางแผนงานในการจัดงานวันแรงงานจังหวัดสระบุรีครั้งที่ 1 โดยที่ประชุมสรุปการจัดงานในรูปแบบสมัชชาแรงงานในวันที่ 29 เมษายน 2554  ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัทไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งมีผู้อภิปรายจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง หน่วยงานของรัฐ นักวิชาการ นักการเมืองท้องถิ่น เข้าร่วมอภิปรายมุมมองด้านแรงงาน และที่สำคัญมีการฉายภาพประวัติศาสตร์ของแรงงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงการต่อสู้อย่างเข้มข้น และรำลึกถึงที่มาของวันกรรมกรสากลของขบวนการแรงงานไทย
 
ในงานดังกล่าวจะมีการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์แรงงาน ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วม โดยตั้งเป้าหมายจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกตามแผนงานที่สามฝ่าย คือภาครัฐ แรงงาน นายจ้าง ได้ร่วมกันกำหนดการจัดงาน และคาดหมายว่า ในปีต่อไปจะมีการจัดเดินขบวนและกิจกรรมที่ใหญ่กว่านี้อย่างแน่นอน
 
พรนาราย ทุยยะค่าย นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวพื้นที่สระบุรี รายงาน