แรงงานร้องILO –ความมั่นคงช่วยหนุนให้รัฐบาลรับองอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ

PA080168

วันที่ 8 ตุลาคม 2556 คณะทำงานผลักดันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ได้เข้าพบนายภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพื่อยื่นหนังสือขอปรึกษาหารือเรื่องการให้สัตยาบันอนุสัญญาILO ทั้ง 2 ฉบับ หลังจากที่ทางรัฐบาลได้ให้คำมั่นทำข้อตกลงที่จะมีการนำเรื่องอนุสัญญาเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนตุลาคมนี้

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่าเนื่องจากมีการอ้างถึงความมั่นคงที่ยังไม่เห็นด้วย และยังคงคัดค้านการให้สัตยาบันอนุสัญญา ด้วยยังห่วงเรื่องผลกระทบต่อความไม่มั่นคงของประเทศหากมีการให้สัตยาบันอนุสัญญา อันนี้ก็อยากทราบเหตุผล ซึ่งสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวเจรจาต่อรองมีส่วนสำคัญต่อความมั่นคงในการอาชีพการงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทำงานทุกกลุ่ม และคิดว่าประเด็นที่ความมั่นคงกลัว กังวลเรื่องการรวมตัวของแรงงานข้ามชาติจะกระทบถึงความมั่นคงนั้นไม่น่าจะมีความรุนแรงขนาดนั้น เพราะปัจจุบันเขาก็มีการรวมตัวกันบ้างแล้วแต่ไม่เป็นทางการ ซึ่งอันนี้เวลาชุมนุมเรียกร้องก็มีเกิดขึ้น แต่ว่ารัฐจะใช้กฎหมายไปจำกัดสิทธิเขาอีกทำให้เขาไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนทำงานที่เป็นคนไทย

PA080123PA080126

นายภราดร พัฒนาบุตร เลขาธิการสมช.กล่าวว่า ทางสมช.จะดำเนินการให้ข้อคิดเห็นสนับสนุนต่อรัฐบาล ภายใต้กระทรวงแรงงานภายในวันที่ 11 ตุลาคมนี้

PA080213

จากนั้นกลุ่มผู้ใช้แรงงานได้เดินเท้าไปยื่นหนังสือต่อนายมารุ ซิโอ ผู้อำนวยการILOประจำประเทศไทย เพื่อให้เร่งรัดติดตามการให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับตามที่ตัวแทนรัฐบาลได้มีการทำบันทึกข้อตกลงกับตัวแทนผู้ใช้แรงงาน ว่าจะมีการให้สัตยาบันโดยเร็วหลังจากที่ครม.พิจารณา และตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยจะให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

จากนั้นขบวนผู้ใช้แรงงานได้เคลื่อนกลับมาประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าหลังจากนี้จะจับตาดูการทำงานเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญา โดยให้เวลาอีก 60 วัน จากนั้นจะมาติดตามอีกครั้งหากไม่มีผลคืบหน้า

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน