แรงงานรวมพลังปลูกป่า พัฒนาชุมชน

 

                วันที่ 17  กรกฎาคม 2554  เครือข่ายโรงงานสีขาว  4 บริษัท  3 สหภาพแรงงาน ประกอบด้วย สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยางแห่งสมุทรสาคร สหภาพแรงงานน้ำใจสัมพันธ์  สหภาพแรงงานไทยเซรามิคส์  บริษัท พิมพ์ดี จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด บริษัท ยางโอตานิ จำกัด และ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา โดยการสนับสนุนจาก มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการชวนเพื่อนเลิกเหล้าปลูกป่าพัฒนาชุมชน ณ.บ้านหนองปรือ หมู่ 2 ตำบล เบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

                กิจกรรมเริ่มจากผู้นำชุมชนมาเช่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองปรือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือมาพร้อมชาวบ้านและเด็กนักเรียนกว่า 100  คนเข้าร่วมเดินรณรงค์ตลอดระยะทางเข้าหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้มีการเชิญชวนชาวบ้านให้ ลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษา

          หลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านหนองปรือ เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับคณะว่า  มีความยินดีที่ทางคณะได้มาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนครั้งนี้  ต่อจากนั้นนายวิษณุ มลิวัลย์  ตัวแทนสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ได้กล่าววัตถุประสังค์ในการทำกิจการรมครั้งนี้ และได้เชิญนาย โกวิทย์   ปรัชญางค์ปรีชา  กรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด กล่าวเปิดกิจกรรม  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันปลูกป่า  ทาสีอาคารเอนกประสงค์  ทาสีสนามเด็กเล่น  ทำความสะอาดห้องน้ำวัด  กวาดลานวัด  ทาสีป้ายบอกทางหมู่บ้าน

                ช่วงบ่าย มีการเล่นเกมกับชุมชน มอบชุดกีฬา  อุปกรณ์กีฬา  สมุดดินสอ  และมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือและผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนชุมชนรับมอบ และกล่าวขอบคุณคณะที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะมีอุปกรณ์และทุนการศึกษาที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

                                                                                                วิษณุ  มลิวัลย์  นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  รายงาน