แรงงานยานยนต์ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินหนุนกิจกรรมกลุ่มพีมูฟ

Untitled-1

สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะฯ (TAM) ร่วมให้กำลังใจ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อสู้กับกลุ่มพีมูฟ และมอบเงินจำนวน 10,000 บาท สนับสนุนการเคลื่อนไหว

วันที่ 17 พ.ค. 56 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะฯ (TAM) เดินทางไปยังสถานที่ปักหลักชุมนุมของกลุ่ม พ่อ แม่ พี่ น้อง Pmove ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ซึ่งชุมนุมรอคำตอบจากรัฐบาลอยู่ข้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กาต่อสู้ พร้อมกับให้การสนับสนุนทุนโดยบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทด้วย

Untitled-4Untitled-2

กลุ่ม Pmove ประกอบไปด้วย สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต ) เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.) เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล เกษตรพันธะสัญา ปัญหาความเดือดร้อนกรณีปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย ผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลหนี้สินและความไม่เป็นธรรมจากระบบเกษตรพันธะสัญญา สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล ผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) เครือข่ายสิทธิสถานะบุคคล เรียกร้องให้นายกฯ ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงในที่ดิน ที่อยู่อาศัย ขาดสาธารณูปโภค เเละถูกเลือกปฏิบัติ

Untitled-3Untitled

ส่วนเครือข่ายชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ มาเพื่อยื่นร้องเรียนเพื่อให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาจากการทำเหมืองแร่ การระเบิด เสียงดัง สารพิษทำลายสุขภาพ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เรียกร้องในเรื่องของที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เป็นธรรมกับประชาชน เช่น เรื่องโฉนดชุมชน ของ สกน. จังหวัดน่าน เรื่องติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีที่อยู่อาศัยและสินเชื่อของคนจนเมือง

สหภาพแรงงาน TAM รายงาน