แรงงานภาคตะวันออกเคลื่อนพลทวงถามอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98

กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกเคลื่อนพลทวงถามอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98

กลุ่มสหภาพแรงงานกลุ่มภาคตะวันออกร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้จัดเดินขบวนเดินรณรงค์เนื่องในวันที่มีคุณค่าของงานสากล เพื่อทวงถามการให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ98 และการเรียกร้องให้รัฐบาลปรับค่าจ้างที่เป็นธรรมโดยต้องสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างภาคภูมิ เนื่องในวันงานที่มีคุณค่าสากล (International Decent Work’s Day) โดยมีผู้ใช้แรงงานจากทุกภาคส่วนร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้กว่า 2,000 คน ทั้งนี้มีผู้ใช้แรงงานในกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกเข้าร่วมราว 200 คน

นาย สมพร  ขวัญเนตร รองประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก กล่าวว่า"วันนี้(7 ตุลาคม 2553)พวกเราเหล่าคนงานได้มาเรียกร้องให้รัฐบาลปรับค่าจ้างที่เป็นธรรมโดยต้องปรับขึ้นค่าจ้างให้เท่ากันทั่วประเทศเป็น 421 บาท คนงานจึงจะสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเพราะทุกวันนี้ค่าจ้างขั้นต่ำนั้นต่ำเกินกว่าคนงานจะสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เนื่องจากมีค่าแรงที่ต่ำมากที่ชลบุรีมีค่าจ้างขั้นต่ำที่ 184 บาท ซึ่งถือว่าต่ำมากในสภาวะค่าครองชีพที่สูงในปัจจุบันจนไม่สามารถที่จะต้องเลี้ยงดูครอบครัวได้ คนงานบางรายต้องทนรับกับสภาพเช่นนี้มายาวนานบางรายทำงานมามากกว่า 10 ปียังต้องวนเวียนกับการได้รับค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ จนต้องหาทางออกโดยการกู้ยืมเงินนอกระบบเพื่อนำมาจุนเจือครอบครัว"นายสมพรกล่าว

การเดินขบวนในครั้งนี้ผู้ใช้แรงงานต้องพบกลับสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนทั้งแดดร้อนและฝนตก ผู้ใช้แรงงานยังคงแสดงเจตนารมณ์ในการเดินขบวนในครั้งนี้อย่างไม่ท้อถอยแม้จะไม่มีรัฐมนตรีมารับหนังสือก็ตาม

นาย สราวุธ ขันอาสาเลขาธิการคณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์ กล่าว"ถึงแม้วันนี้พี่น้องเราจะตากแดดตากฝนเดินตั้งแต่ตึก ยูเอ็น ไปทำเนียบรัฐบาล จากทำเนียบรัฐบาลไปยังรัฐสภาผู้ใช้แรงงานก็ไม่ท้อถอย พวกเรายังคงแสดงเจตนารมณ์ในการเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87และ98 ว่าด้วยการคุ้มครองการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม และการปรับค่าแรงเท่ากันทั่วประเทศ 421 บาท ถึงรัฐบาลจะยังคงไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องนี้ก็ตาม แต่เราจะไม่มีวันท้อถอย เรายังคงแสดงเจตนารมณ์ของเราอย่างชัดเจน” และกล่าวอีกว่า" หากเรามีค่าจ้างที่เป็นธรรมแล้วความยากจนก็จะหมดไปจากสังคมไทย สังคมไทยก็จะเป็นสังคมแห่งความสุข เพราะความยากจนไม่ใช่เวรกรรมหรือกรรมเก่า หากแต่เป็นความอัปยศของระบบทุนนิยมที่ครอบงำสังคมไทยต่างหาก" นาย สราวุธ กล่าวด้วยแววตาที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความหวัง (ข้อมูลเพิ่มเติมInternational Decent Work’s Day https://voicelabour.org/?p=424)

ทีมข่าวกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก รายงาน