แรงงานภาคตะวันออกขนทรายเข้ากรุง ทำคันกั้นน้ำป้องพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

 

แรงงานภาคตะวันออกกลุ่มบ่อวินขุดทรายข้างทาง 3 คันรถ  ขนเข้ากรุงหลังข่าวน้ำจะทะลักเข้าพื้นที่ชั้นในถึงนิคมมักกะสัน เหตุเพราะทรายเมืองกรุงแพงเหมือนทอง กระสอบละเป็นร้อยแถมหาซื้อไม่ได้  หวังป้องกันพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของแรงงานไทยที่อยู่บริเวณมักกะสันไม่ให้จมน้ำ  
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น.กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก พื้นที่บ่อวิน จังหวัดระยองจำนวน 16 คน นำโดยนายจรัญ ก่อมขุนทด หรือ บัวลอย  นักจัดตั้งและที่ปรึกษาของกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวะนออก ได้รวมตัวกันขอรับบริจาคถุงใส่ปุ๋ยใส่ข้าวสารแล้วไปช่วยกันขุดทรายจากข้างทางซึ่งถูกน้ำพัดพามาตามธรรมชาติได้เกือบร้อยกระสอบ  จากนั้นขนถุงทรายใส่รถกระบะ 3 คันเข้ากรุงเทพ เพื่อนำไปทำแนวป้องกันน้ำท่วมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี อันเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมของพื้นที่ชั้นในของ กทม. 
นายคมกริช  ชินชัยสง รองประธานฝ่ายกิจกรรมพื้นที่บ่อวิน  กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเป็นศูนย์รวมของประวัติศาสตร์ของแรงงาน คนงานทางภาคตะวันออกได้ตระหนักถึงความสำคัญของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กลัวว่าจะถูกน้ำท่วมแล้วจะไม่มีแหล่งให้คนงานรุ่นใหม่ไว้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของแรงงานไทยในอดีต  เมื่อได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยที่เกรงว่าน้ำจะไหลเข้าเขตมักกะสันในเร็วๆนี้ เพราะแถวนั้นมีแต่คลองล้อมรอบและเป็นทางน้ำไหลผ่าน พวกเราเลยต้องรีบนำกระสอบทรายจากระยอง เพื่อไปทำแนวกั้นไม่ให้น้ำท่วมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย”
นายบัญชา  มนตรี กล่าวว่า “ในฐานะผู้ใช้แรงงานคนหนึ่ง  เห็นพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเป็นแหล่งเรียนรู้อดีตความเป็นมาของแรงงานไทยที่สำคัย  เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าเพื่อการเรียนรู้ถึงวิวัฒนาการของแรงงานที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ เพราะพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยคือศักดิ์ศรีของแรงงาน  พวกผมก็ต้องปกป้องเอาไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป”
 
นาย วิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เผยว่า “เหตุที่ต้องขอความช่วยเหลือจากทางกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกเพราะที่กรุงเทพกระสอบทรายแพงมากและก็หาซื้อไม่ได้ด้วย  กระสอบเปล่าราคาประมาณ 35-40 บาท ทรายพลั่วละ10 บาท กระสอบหนึ่งตกเกือบร้อยแล้วก็หาซื้อไม้ได้ด้วย จึงจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากพี่น้องแรงงานจากพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งก็ไม่ผิดหวัง ทำให้รู้ว่ามีคนรักพิพิธภัณฑ์อยู่  พร้อมที่จะช่วยเหลือปกป้อง  บัวลอยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงชวนพี่น้องแรงงานมาช่วยกัน ต้องขอขอบคุณพี่น้องแรงงานภาคตะวันออกจากบ่อวินเป็นอย่างมาก ”
 
อัยยลักษณ์ เหล็กสุข นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สื่อสารแรงงานระยอง-ชลบุรีรายงาน