แรงงานพม่าฮึดสู้ ร้องสิทธิค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย

 

แรงงานพม่า 323 คน เฮ รับชัยชนะหลังเรียกร้องให้ได้ค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย 

แรงงานพม่า 323 คนที่ทำงานในโรงงาน เอ็มแอพพาแรล จำกัด ได้ร่วมกับมูลนิธิแมพและสมาคมแรงงานยองชีอู เพื่อเจรจากับนายจ้างโดยผ่านทาง สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน สาขาอำเภอแม่สอด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา แรงงานพม่า 323 คนได้เจรจาต่อรองให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายซึ่งเดิมทีแรงงานพม่าได้รับค่าจ้างวันละ  60-100 บาท ซึ่งในเงินจำนวนนี้ได้รวมค่าทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุดแล้ว รวมทั้งต้องทำงานโดยไม่มีวันหยุด ทำงานตั้งแต่ 8.00 เช้าถึง 23.00 น. โดยจ่ายค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 8-10 บาท

 

ผลจากการเรียกร้องของแรงงานกลุ่มดังกล่าว ส่งผลให้ขณะนี้ได้รับการจ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ของแม่สอด ซึ่งแรงงานทุกคนต้องได้รับค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายทุกคนรวมถึงแรงงานข้ามชาติทุกคนด้วย ปัญหาครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายที่มีการประกาศใช้ตั้งแต่ 1เมษายน 2555 ที่ผ่านมา แรงงานพม่าได้นัดหยุดงานเพื่อเรียกร้องสิทธิการได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมตามกฎหมายรวม 21 วัน เริ่มเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมจนสามารถตกลงกันได้ในวันที่ 5 มิถุนายน เพื่อให้มีสิทธิได้รับค่าแรงขั้นต่ำวันละ 226 บาทโดยทำงานทำงาน ชั่วโมงของวันทำงานปกติ ก่อนที่จะมีการกำหนดอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำใหม่นี้ แรงงานในพื้นที่นี้ควรจะได้รับค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย วันละ 162 บาท แต่แรงงานไม่เคยได้รับค่าแรงงานตามกฎหมาย

 

สาเหตุการเรียกร้องของแรงงานพม่าครั้งนี้ เกิดจากการนายจ้างไม่จ่ายค่าแรงตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ส่งผลให้แรงงานประสบความยากลำบาก ต้องอยู่โดยไม่มีเงินซื้อหาอาหารมารับประทาน ใช้จ่ายในสิ่งขั้นพื้นฐานที่จะเป็นต่อการดำรงชีวิต จากนั้นแรงงานจึงเริ่มเรียกร้องให้นายจ้างจ่ายค่าแรงขั้นต่ำอัตราใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด และเสนอให้นายจ้างซ่อมแซมที่พัก จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดและมีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากต้องการได้รับสิทธิความเสมอภาคเช่นเดียวกันแรงงานคนอื่นๆ และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม เป็นวันกำหนดจ่ายค่าจ้างประจำเดือน  โรงงานได้ประกาศว่าจะเลื่อนไปจ่ายวันที่ 12 พฤษภาคม พอถึงวัน โรงงานได้ประกาศว่า นายจ้างป่วยจะขอเลื่อนไปจ่ายค่าจ้างวันที่ 14 พฤษภาคมแทน แต่เมื่อถึงวันก็แจ้งว่า นายจ้างยังป่วยอยู่ ยังไม่สวามารถจ่ายค่าจ้างได้ แต่ผู้จัดการโรงงานสามารถให้แรงงานยืมเงินไปใช้ก่อนได้คนละ 85 บาท ส่วนการจ่ายค่าจ้างจะเลื่อนไปจ่ายให้ในวันที่ 17 พฤษภาคม ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับแรงงาน ทุกคนจึงปฏิเสธไม่ขอยืมเงินจากผู้จัดการฯ และยืนยันให้โรงงานจ่ายค่าแรงเต็มจำนวน เพราะแรงงานไม่สามารถทนต่อไปได้อีก ดังนั้นวันที่ 15 พฤษภาคม แรงงานทั้งหมดได้เริ่มนัดหยุดงาน เพื่อเรียกร้องขอเจรจา โดยได้เริ่มจากรวมตัวหน้าโรงงานและเรียกร้องให้นายจ้างเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย และปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ผลคือผู้จัดการโรงงานแจ้งให้แรงงานที่ไม่ทำงานต้องออกไปจากบริเวณโรงงาน ซึ่งมีแรงงานจำนวน 209 คนที่รวมตัวจึงถูกบังคับให้ออกนอกบริเวณโรงงาน ซึ่งแรงงานทั้งหมดได้ไปอาศัยอยู่ที่วัดสองแคว เพื่อรอการเจรจากับนายจ้าง

 

เมื่อทางมูลนิธิแมพและสมาคมแรงงานยองชีอู ได้ลงไปให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิแรงงานที่ควรจะได้รับพร้อมให้แรงงานเลือกตัวแทนในการเจรจาทั้งหมด 7คน เพื่อดำเนินการเจรจาและข้อเรียกร้องที่ส่งถึงนายจ้าง กรณีไม่ได้ปฎิบัติตาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับค่าแรง และวันหยุดในการทำงาน โดยมีข้อเรียกร้องดังนี้

 

1.  ให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และจ่ายค่าจ้างขั้นตำวันละ 226 บาท และลูกจ้างต้องมีวันหยุดอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ รวมถึงวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดอื่นๆที่กฎหมายกำหนด

 

2. นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างไม่เกินวันที่ ของทุกเดือน

 

ให้ลูกจ้างสามารถเปลี่ยนย้ายนายจ้างได้และบริษัททำการแจ้งออกแรงงานพร้อมกับคืนเอกสารให้กับแรงงานด้วย

 

4.ในการทำงานในวันหยุดนั้นนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง 2 เท่าในวันทำงานปกติ

 

5.ห้ามนายจ้างกลั่นแกล้งหรือเลิกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างไม่มีความผิด

 

6.หัวหน้าแผนก หรือหัวหน้างานไม่มีอำนาจดุด่า ว่ากล่าว ยกเว้นตักเตือนเรื่องของงาน

 

ผลหลังจากมีการเจรจา มาหลายครั้ง วันที่ มิถุนายน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สาขา แม่สอด มีคำสั่งให้นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน วันละ 226 บาทกับแรงงาน 323 คน ให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน คือวันอาทิตย์ หากมีการทำงานล่วงเวลาให้นายจ้างจ่ายตามกฎหมายแรงงาน และให้จ่ายค่าจ้างให้แรงงานทุกวันที่ 10 ของเดือน และให้แรงงานทั้งหมดย้ายไปพักอาศัยนอกโรงงาน ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2555  พร้อมทั้งมีการลงลายมือชื่อในข้อตกลงทุกฝ่าย  หลังจากข้อตกลงฉบับนี้บังคับใช้ ปัจจุบันยังมีแรงงานอีกจำนวน 60 คนที่ยังไม่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด และแรงงานกลุ่มนี้ยังพักอาศัยและทำงานตามปกติในโรงงาน 

 

มูลนิธิแมพของแสดงความยินดีกับแรงงานจำนวน 323 คนที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อสิทธิของตนและมีความกล้าหาญอย่างต่อเนื่องในกระบวนการต่อสู้จนกระทั่งทำให้นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายได้

 

ทั้งนี้มูลนิธิเผยว่า โรงงาน เอ็มแอพพาแรล จำกัด จะเป็นโรงงานแห่งแรกในแม่สอดที่จ่ายค่าจ้างตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดตาก โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายที่กฎหมายไม่อนุญาต  แต่เรายังคงมีความห่วงใยต่อแรงงานอีก 60 คนและแรงงานในโรงงานอื่นๆอีกนับแสนคน ที่ยังคงได้รับค่าจ้างในอัตราเก่าที่ตำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย

 

ดังนั้นมูลนิธิฯจึงขอเรียกร้องให้

 

1. ให้รัฐบาลไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีมาตรการที่มั่นใจได้ว่านายจ้าง โรงงาน เอ็มแอพพาแรล จำกัด จะทำตามบันทึกข้อตกลงและคำสั่งของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายให้แรงงาน และไม่หาเหตุผลที่ไม่ชอบธรรมใดๆในการเลิกจ้างหรือเลือกปฏิบัติแรงงานที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของตนผ่านทางกระบวนการทางกฎหมายและผ่านกระบวนการของเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

2. ให้กระทรวงแรงงานส่งพนักงานตรวจแรงงานไปตรวจทุกโรงงานในแม่สอดเพื่อตรวจสภาพการทำงานของลูกจ้างและสภาพการจ้างงานเพื่อให้มั่นใจว่านายจ้างจะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณ สุทธิศักดิ์ รุ่งเรืองผาสุก   โทร    +66869367275

คุณ แจ๊คกี้ พอลล๊อก           โทร     +66860904118

คุณ ปรานม สมวงศ์              โทร    +66831887600

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Congratulation to 323 Burmese workers who were victorious in their struggle for wages in accordance to Thailand’s Minimum Wage Law.    

 

323 Workers at  M APPAREL CO.LTD , Mae  Sot, Tak, Thailand  have been working with MAP Foundation and Yaung Chi Oo Worker Association to negotiate wages with their employer  at the Labour Protection Office. On June 5th , they were successful in their negotiations, and are now be paid wages at the rate of the new minimum wage for Mae Sot, as must be the case for all workers, including migrant workers. However, migrant workers are often denied this right and are paid much lower than at the operative minimum wage rate, as set by the government of Thailand.

 

Workers claimed victory in this struggle against their employer to be paid wages, in accordance with the minimum wage law, and for improved living and working conditions. When the workers were not being paid wages in accordance with the law, following the 1st April increase in Thailand‘s minimum wages for this region, the  workers demanded their rights and on 15th May, went on a strike that lasted 21 days. According to the law, they were entitled to minimum wages of 226 Baht per normal working day of 8 hours, not including overtime .Prior to this date; workers in this region were entitled in law to minimum wages of 162 Baht per day.

 

Before this, the said 323 workers were only earning 60-100 baht in total, which included overtime, per day, in a 8:00 am to 11:00 pm shift, with no day off (rest day). The overtime rate of the factory was 8-10 baht an hour.  

 

Since 10th April, the employer failed to pay the workers’ wages. This caused great hardship to the workers, for without wages, they did not have money to buy food and other daily necessities. The workers wanted to be paid wages in accordance with the new minimum wage, as set by law. They also were demanding for better housing rights – that the employer repairs their living quarters, and provide clean water and electricity. The wanted the same rights as other workers.

 

On 10th May,   which was the usual pay day, the factory announced that they will only be paying wages  on 12th May. On 12th May, the factory again postponed payment, citing the reason was because the employer was sick, and that payments will be made on 14th May. On 14th May, again they were told that the employer was sick, and wages due will be paid on 17th May.  On this day, the manager offered 85 baht for each worker as a loan, but workers refused the loan and demanded their full wages.

 

Workers could not tolerate this situation any longer, and on 15th May, began a strike in front of the factory demanding increased wages and improved living and working conditions.

 

The factory manager told them that if they did not work then they need to get out from the factory compound.  209 workers were forced to leave their living quarters, and went to stay at Wat Ban Song Kwae, a temple.

 

After becoming aware of  their  rights under the  Labour protection  and Labour Relations  Act  from  MAP and Yaung Chi Oo, they then selected  7 worker representatives who wrote a letter to their employer stating that the employer  had violated  the law, including Labour  protection and  labour Relations Act, regarding wages and day  off.  The workers demanded that:-

 

1.  The employer complies with Labour Protection act 1998, and pay daily minimum wages of 226 baht. That every employee be given at least one day off (rest day) each week, public holidays, etc.

 

2. The employer pay employee’s wages not later than the 5th of every month.

 

3. That the employer allows migrant workers to change  employer  if the current employer cannot agree on the demanded employment terms, and in such cases, to immediately return all the worker’s documentations.

 

4. To pay workers double wages when they work on rest days (their weekly day off).

 

 5. That the employer stops intimidations or dismissal of workers when they are no errors or failings that are directly linked to work done by the said employee.

 

6.  That the employer stops their supervisors from verbally abusing workers.

 

On 16th May, the workers,  together  with MAP Foundation  and Yaung  Chi Oo Worker Association, sent a formal letter of complaint to the Mae Sot Labor Protection Office,  and  the workers demanded that the employer to  enter into negotiations with them by 17th May, failing which they will re-commence the  strike.

 

On 17th May, workers enter into negotiations with employer facilitated by the Mae Sot Labour Protection Officer. The employer agreed to comply with demands 2 to 6, but did not want to agree with the Demand No1.

 

On 29th May, the employer still did not want to pay minimum wages.  The workers reasonably proposed that the employer pay only 160 baht per day, the rest being taken as deductions for   water, accommodations and food, but the employer still did not agree and no agreement was reached.

 

On that day, 323 workers (mostly women) moved to stay in  Wat Song Kaew as the temple had graciously allowed them to stay there. They also received support from community groups in Mae Sot.

 

 On 5th June, the workers were victorious, when the Labor Protection Office stipulated that the employer shall pay the workers wages at the rate of 226 baht/day for the said 323 workers, with a condition that the workers will have to seek their own lodgings by 10th June. The agreement was signed.

 

They are still another 60   workers, who were not part of this negotiations, and they can continue to stay at the accommodation provided by the factory, and they  still do not receive wages equivalent to the legal minimum wages .

 

MAP Foundation would like to congratulate all 323 workers who stood up for their rights and bravely continued to struggle until the employer was forced to comply with the Legal Minimum Wages law.

 

M APPAREL CO.LTD will  the first factory in the Mae Sot area to pay wages in accordance to the new legal minimum wage for Tak Province, without any wrongful deductions,  but we are  concerned that  the remaining 60  workers  work in this same factory,  as well  as another  hundred thousand  factory ‘s workers in Mae Sot, who still do not receive wages as per the stipulated legal minimum wage.

 

Therefore, we demand:-

 

1.         That the Thai government and relevant authorities ensure  that  the  employer of at M APPAREL CO.LTD , Mae  Sot will fulfill the agreement,  especially with regard to wages in accordance with the  legal minimum wages law, with regard to the said workers  who  work in their factory, and do not try to use lame reason to  terminate or discriminate against these workers who claimed their rights and were successful also by reason of the intervention and decision of the Labour Protection Officer.

 

2.         That the Ministry of Labour send more labour inspectors  to  inspect  all factories in Mae Sot, to ensure that all employers are following Thai law, and are paying all their employees as least the legal minimum wages

 

 

 For more information please contact:

 

Contact Person Ms Jacqueline Pollock Mob Tel: 66 860904118 Email: Jackie_pollock@yahoo.com

 

Aye Salam for Thai and Burmese language:  Mob Tel   +66869367275 

 

Pranom Somwong   : Mob Tel+ 66831887600 Email p_somwong@yahoo.com