แรงงานบุกสภาฯพบวิปฯ-ส.ส.หญิง ช่วยผลักร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับแรงงาน

จากการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 ปีที่ 1 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 ได้มีการบรรจุวาระการประชุมในเรื่องด่วนลำดับที่ 9 กรณีร่าง พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ….ฉบับที่นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 14,264 คน เป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2454  แต่พบว่าจนบัดนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวในการประชุมครั้งใด  คณะทำงานผลักดัน พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ จึงเข้ายื่นหนังสือต่อประธานวิปรัฐบาลและฝ่ายค้านให้เร่งรัดสภาผู้แทนราษฎรนำร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับเข้าชื่อของแรงงานมาพิจารณาโดยเร็ว

เมื่อเวลา 14.00 น. วานนี้ (8 มีนาคม 2555)  คณะทำงานผลักดัน พ.ร.บ.ประกันสังคม นำโดย นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะทำงานฯ  และนายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย พร้อมคณะจำนวน กว่า 10 คน เดินทางไปที่รัฐสภา ถนนอู่ทองใน กทม. เพื่อยื่นหนังสือให้กับประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) โดยมีนายอุดมเดช รัตนเสถียร มารับหนังสือ และยื่นให้กับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เพื่อขอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ….ฉบับที่นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 14,264 คน เป็นผู้เสนอ
 

นายอุดมเดช  รัตนเสถียร ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่าขอรับข้อเสนอไว้แล้วจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงบประมาณ กระทรวงแรงงานไปดูให้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเพราะทั้งหมดเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น นโยบายของรัฐบาลหลายๆนโยบายก็ดูแลประชาชนอยู่แล้ว แต่ก็ดูแลได้ในขอบเขตที่จำกัดเพราะต้องดูในเรื่องของรายได้และให้ครอบคลุมด้วย 

นายจุรินทร์  ลักษณะวิศิษฏ์  ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า รับปากจะนำร่างนี้ส่งไปให้วิปรัฐบาลและช่วยให้อีกทาง แต่ข้อจำกัดของฝ่ายค้านคือไม่มีเสียงข้างมาก แต่ก็จะยื่นหนังสือให้วิปรัฐบาลเพื่อให้เห็นว่าได้รับหนังสือแล้ว  และแนะว่าการไปยื่นหนังสือให้กับรัฐบาลวันประชุม ครม.หรือยื่นให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็เป็นเรื่องควรทำ
 
หลังจากนั้นนางสาววิไลวรรณ และคณะ ได้ไปยื่นหนังสือให้กับ ดร.รัชดา ธนดิเรก  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรพรรคประชาธิปัตย์ และคณะที่เป็น สส.ผู้หญิง  โดยนางสาววิไลวรรณ  กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสตรีสากลจึงมายื่นหนังสือให้กับ สส.ที่เป็นผู้หญิงด้วยกันเพื่อให้ช่วยเหลือและขอคำปรึกษาในการสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว   
 

ดร.ผุสดี ตามไท สส.สัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์  ให้ความเห็นว่า  สมัยที่ท่านเฉลิมชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ผลักดันเต็มที่ เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับผู้ใช้แรงงานแต่ท้ายที่สุดเมื่อหลุดไปแล้วฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันไม่ได้ยืนยันมันก็เลยตกไปอีก หากรัฐมนตรีแรงงานไม่พยายามผลักและปล่อยไปตามวาระก็ยิ่งจะช้า พี่น้องแรงงานจะต้องลำบากขึ้นอีก เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะหยิบยกขึ้นมาได้เลยนอกจากรัฐบาลจะมีร่างประกบขึ้นมาแล้ว ภาคแรงงานเองต้องผลักดันให้รัฐบาลต้องรีบเร่งมีร่างของรัฐบาลเองเพื่อที่จะมาประกบกับร่างของผู้ใช้แรงงาน และจะได้นำสู่การพิจารณาให้ทันวาระ ยังมีโอกาสอย่าได้ท้อใจ ดร.ผุสดีกล่าว

 
ต่อมานางสาววิไลวรรณและคณะได้จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ห้องแถลงข่าวรัฐสภา ว่า  พ.ร.บ.ประกันสังคมถือเป็นประวัติศาสตร์ที่เครือข่ายแรงงานได้มีการขับเคลื่อนมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีการล่าลายมือชื่อ 14,264 รายชื่อ ที่ได้มีการยื่นให้กับรัฐบาลชุดก่อนที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี  ซึ่งได้มีการตรวจสอบรายมือชื่อทั้งหมด และรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ได้มีการเซ็นรับร่างไว้ก่อนที่จะยุบสภา  เมื่อ นายกยิ่งลักษณ์  ชินวัตรได้มาเป็นรัฐบาล เครือข่ายแรงงานได้มีการขับเคลื่อนและเรียกร้องต่อรัฐบาล จนขณะนี้บรรจุอยู่ในวาระเร่งด่วน  แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีการนำมาพิจารณาในช่วงไหน เมื่อใด 
ส่วนสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับผู้ใช้แรงงานก็เช่น ให้มีการบริหารงานเป็นอิสระ โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบ  ให้ขยายไปสู่แรงงานครอบคลุมทุกภาคส่วน  ผู้ใช้แรงงานได้มีส่วนตัดสินใจ  ให้ใช้โรงพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาล  มีสาระสำคัญอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องแรงงาทุกกลุ่ม
 
“ ฉะนั้นเราต้องการเรียกร้องให้ทางรัฐบาลได้หยิบร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมมาพิจารณาโดยด่วน  เพราะเราถือว่า พ.ร.บ.ประกันสังคมเป็นหัวใจที่สำคัญที่จะสร้างหลักประกันให้กับพี่น้องแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงานทุกส่วนที่จะได้มีระบบสวัสดิการที่ดีมาดูแล  นี่คือความกังวลถึงได้มาเพื่อที่จะให้มีการตั้งกะทู้ถามในสภาด้วยเพื่อให้รัฐบาลได้เร่งดำเนินการเพื่อที่จะเอาร่างของรัฐบาลมาประกบหรือว่าทางรัฐบาลจะนำร่างขึ้นมาพิจารณาเร่งด่วน” นางสาววิไลวรรณกล่าว
 
นักสื่อสารแรงงาน รายงาน