“แรงงานบุกเดินเท้า “ร้องผู้ว่า” รอบ 2 หลังเจรจาเหลว- ขีดเส้น 3 วันหาข้อยุติ!!

สร.เพ้นท์ติ้ง เดินเท้าบุกศาลากลางจังหวัด – นายจ้างเลือกปฏิบัติ-ล้มสหภาพแรงงาน หวังให้ผู้ว่าเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยกลุ่มฯสระบุรี-สพ.ปิโตรเลียมฯ ร่วมเดินเท้ากว่าครึ่งพัน – ขีดเส้น 3 วันต้องมีความคืบหน้า – ผู้ว่านั่งหัวโต๊ะเจรจาหวังยุติความขัดแย้ง เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายถาวร พรมมีชัย ประเด็นเรียกร้องความเป็นธรรม ระบบการทำงาน ค่าตอบแทนที่ได้รับ ให้กับ สหภาพแรงงานพอร์ตเลน เพ้นติ้ง  
 
เมื่อวันที่  21  ก.พ.  2554    17.30  น.     ลูกจ้างบริษัทโรยัลโคเปนเฮเกน  ( ประเทศไทย )  จำกัด   ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแค   จังหวัดสระบุรีผลิตจานส่งต่างประเทศ มีคนงานประมาณ 300 กว่าคน นำโดยกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง     ได้เดินเท้าไปยื่นหนังสือต่อนายถาวร พรหมมีชัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หลังนายจ้างไม่ยอมให้ความชัดเจนในเรื่องของระบบ KPI แทนการทำงานแบบทีม ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของโบนัส    การละเมิดสิทธิการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
 
การมายื่นหนังสือครั้งนี้เป็นครั้งที่  2   แล้ว   โดยครั้งแรกหน่วยงานรัฐได้เรียกนายจ้างมาเพื่อเปิดให้มีการเจรจา   แต่ก็ล้มเหลว ทำให้ลูกจ้างบริษัทโรยัลโคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จำกัด   ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพทั้งหมดเดินเท้ามายื่นหนังสือเพื่อร้องขอความเป็นธรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี     
 
เมื่อขบวนรถกระจายเสียงเลี้ยวเข้าประตูศาลากลางจังหวัดสระบุรี    ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจยื่นตั้งแถวและไม่ยอมให้เข้าไปในบริเวณศาลากลางจังหวัด    นายพรนารายณ์   ทุยยะค่าย เลขาธิการสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย และนายบุญสม     ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง   ได้เข้าไปเจรจาเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง  กลุ่มลูกจ้างได้กดดันเจ้าหน้าที่มากขึ้น   จนกระทั่งนายณัฐพงษ์   ศิริบุญ   หัวหน้าป้องกันภัยจังหวัดสระบุรีลงมาพูดคุยและได้อนุญาตให้กลุ่มของลูกจ้างเข้าไปยื่นหนังสือด้านหน้าของศาลากลางจังหวัดสระบุรี
 
เมื่อเข้าไปด้านหน้าของอาคารผู้ชุมนุมกลับรู้สึกผิดหวังเมื่อรู้ว่านายถาวร   พรหมมีชัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดไปราชการที่ประเทศจีน  ส่วนรองผู้ว่าราชการจังหวัดและสวัสดิการแรงงานติดราชการ    มีเพียงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเท่านั้น   ซึ่งไม่มีอำนาจในการสั่งการแต่อย่างใด  โดยนายณัฐพงษ์   ศิริบุญ   หัวหน้าป้องกันภัยจังหวัดสระบุรี เป็นผู้แทนรับหนังสือและได้โทรศัพท์ประสานไปยังนายจ้างก็มีเพียงรองผู้จัดการซึ่งไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจและจะเดินทางมารับหนังสือเพื่อจะนำไปแปลให้กับผู้บริหารชาวเดนมาร์กได้ตัดสินใจในวันพรุ่งนี้
นายณัฐพงษ์   ศิริบุญ   จากที่ได้รับทราบปัญหาของลูกจ้างโรยัลโคเปนเฮเกนฯ   ได้ติดต่อไปทางผู้จัดการ
 
นายสุรศักดิ์  บุญเหลือ   ประธานสหภาพแรงงานพอร์ซเลน  เพ้นติ้ง  กล่าวว่า  จากการที่ตัวแทนสหภาพแรงงานได้ประชุมกับฝ่ายนายจ้างแต่ไม่ได้ความชัดเจนในประเด็นที่ทางสหภาพแรงงานได้ร้องขอ  ( KPI)    แต่บริษัทฯ ยังยืนที่ไม่ชี้แจงถึงรายละเอียดให้ชัดเจน    วันนี้ได้มายื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด   แต่ไม่เป็นไปตามความประสงค์
 
ลูกจ้างหญิงรายหนึ่ง  กล่าว   ที่มาเรียกร้องในวันนี้เนื่องจากนายจ้างจ่ายโบนัสไม่เท่าเทียม   ขณะนี้นี้ลูกจ้างในส่วนที่ไม่เข้าร่วมโครงการจะลาป่วยไม่ได้   ลาพักผ่อนไม่ได้    หากลากิจบริษัทฯจะหักค่าจ้างและลูกจ้างต้องมีหลักฐานมาแสดง  เช่นรูปถ่าย   แต่หากไม่ใช่สมาชิกสหภาพแรงงานก็จะเซ็นใบลาให้ตามปกติ เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน  และบริษัทฯ จะเริ่มเปิดโครงการ KPI ในวันที่ 1 มีนาคม 2554   นี้ 
 
ด้านนายบุญสม    ทาวิจิตร   ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง  กล่าวว่า  วันนี้กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงได้เข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาของสหภาพแรงงานพอร์ซเลน  เพ้นติ้ง      โดยการยื่นหนังสือต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาการแทน   แต่ท่านรองก็ไมอบหมายให้ป้องกันจังหวัดมาเป็นผู้รับแทน   ส่วนปัญหาในวันนี้มีหลายปัญหาและความยากลำบากในการต่อสู้   และได้ขีดเส้นตายเอาไว้หากภายในสามวันนี้ ( 21 – 24  )  จะต้องมีการเจรจาเกิดขึ้น  เงื่อนไขคือ จะต้องมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งหัวโต๊ะ  ส่วนตัวแทนนายจ้างต้องมีอำนาจตัดสินใจ  และไม่เอาผู้แทนนายจ้างที่เคยเข้าเจรจาเข้าร่วม   และให้ตัวแทนสหภาพแรงงานเข้าไปเจรจาร่วมเพื่อให้ปัญหาทุกอย่างจบลงด้วยดี หากไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นทางวันศุกร์ ( 25  ก.พ. 54  )  กลุ่มผู้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงพร้อมด้วยสหภาพแรงงานพอร์ซเลน  เพ้นติ้ง   ก็จะมาทวงถามพร้อมกับหนดมาตรการในการเคลื่อนไหวต่อไป
 
นงนุช ไกรยศาสตร์ และสวรรยา ผดาวัลย์ นักสื่อสารแรงงานศุนย์ข่าวสระบุรี รายงาน