แรงงานนอกระบบ โอดไร้เงา รมต.วราวุธ รับข้อเสนอหนุนเบี้ยสูงอายุ1,000 บาทถ้วนหน้า

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ บุกพม.ยื่นหนังสือเสนอปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาทถ้วนหน้าในปี2567 และเพิ่มเป็น 2,000 บาทในปี 2568 หลังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ โดยรมต.วราวุธ มีมติเห็นด้วยเพิ่มเบี้ย 1,000 บาทถ้วนหน้า

วันที่ 11 เมษายน 2567 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประสานแรงงานนอกระบบแห่งชาติ นำโดย นางสาวอรุณี ศรีโต ประธานฯจำนวน กว่า 30 คน ได้เข้ายื่นหนังสือ สนับสนุนและทวงถาม ถึงมติเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้วนหน้า 1,000 บาท/คน/เดือน ที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

น.ส. อรุณี กล่าวว่า “รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา เรามาเพื่อสนับสนุนมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ ซึ่งรัฐมนตรีนั่งเป็นประธาน เรื่อง การปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งเดิมเป็นแบบขั้นบันไดปรับเพิ่มเป็น 1,000 บาท ถ้วนหน้าทุกคน ซึ่งทางศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบและเครือข่ายเห็นด้วยกับมติดังกล่าว จึงมายื่นหนังสือเพื่อสนับสนุนท่านรัฐมนตรีให้เดินหน้าทันทีปี2567 และมีข้อเสนอเพิ่มขอให้มีการปรับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเป็น 2,000 บาท ในปี 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกๆวัน”

น.ส.อรุณี กล่าวอีกว่า “แต่ก็ยังดีที่มีการมอบหมายให้นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มารับหนังสือแทน และมีการหารือกันในเรื่องมติคณะอนุกรรมการฯว่า คงต้องมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายภูธรรมเวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งจะประชุมกันภายในเดือนเมายนนี้ ”

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน