แรงงานนอกระบบ พ้อเข้าไม่ถึงสิทธิ หลังประกันสังคม เร่งเปิดรับสมัครประกันตนมาตรา 40

Untitled-1

ผู้สูงอายุ แห่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวนมาก หวังมีเงินออมไม่เป็นภาระลูกหลาน ขณะที่ยอดรวมทั่วประเทศทะลุเป้ากว่า 2 ล้านบาท/ ตัวแทนแรงงานนอกระบบ เสนอรัฐบาลแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระยะยาว การเร่งเปิดรับสมัครตอนนี้แรงงานอนกระบบไม่ได้ประโยชน์เพราะไม่มีเงินก้อนส่ง ภาพที่เห็นเป็นเพียงปรากฎการ

วันนี้ (4 ธ.ค. 57) ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนผู้สูงอายุและบุตรหลานมาสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ที่สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 8 ธันวาคมนี้ ส่วนผู้ที่อายุเกิน 65ปี เลือกได้เฉพาะทางเลือกที่สาม ในการออมเงินชราภาพ โดยสามารถจ่ายย้อนหลังได้ ถึงเดือนพฤษภาคม 2555 และจ่ายล่วงหน้าได้ถึง 1ปี

ส่วนผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบอายุตั้งแต่ 15-60ปี ยังสามารถสมัครได้อย่างต่อเนื่อง ใน 5 ทางเลือก ประกอบด้วยทางเลือกที่ 1 จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาทได้สิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย ทางเลือกที่ 2 จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท สิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ ทางเลือกที่ 3 คือออมเงินชราภาพ ส่งตั้งแต่ 100-1000 บาท รัฐร่วมจ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 4 คือ นำทางเลือกที่ 1 และทางเลือก 3 มารวมกัน จ่ายเอง 170 บาท รัฐสนับสนุน 130 บาทสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ ทางเลือกที่ 5 นำทางเลือกที่ 2 และทางเลือก 3 มารวมกัน จ่ายเอง 200 บาท รัฐสนับสนุน 150 บาทสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ

Untitled-3Untitled-2

ทั้งนี้จากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ที่มาสมัคร ยังไม่เข้าใจเรื่องการสมัครและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เนื่องจากแต่ละคนมีอายุที่ไม่เท่ากัน แต่สาเหตุที่มาสมัครเพราะเห็นว่าทางเลือกที่ 3 ในการออมเงินเป็นทางเลือกที่ดี และต้องการมีเงินเก็บ หากต้องเสียชีวิตจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลาน พร้อมไม่เห็นด้วยหากจะยุบรวมกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 กับกองทุนเงินออมแห่งชาติ เพราะมองว่ามีสิทธิประโยชน์ที่น้อยกว่า

สำหรับยอดการเปิดรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน มียอดเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ กว่า 2 ล้านคน ส่วนใหญ่สมัครทางเลือกที่ 3 ซึ่งผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 นี้เท่านั้น และต้องไม่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และ 39 จึงจะสามารถสมัครได้ (ขอบคุณข้อมูลจากนักข่าวกระทรวงแรงงาน)

นางสุจิน รุ่งสว่าง ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบกทม.กล่าวว่า การที่สำนักงานประกันสังคมเร่งโฆษณาเพื่อเปิดรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยกำหนดวันสิ้นสุดที่ 8 ธันวาคน โดยให้ผู้ประกันตนที่มีอายุเกิน 60-65 ปีสามารถสมัครย้อนหลังได้ โดยเลือกเมนูทางเลือกที่ 3 ออมบำนาญชราภาพนั้น แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่คงหมดสิทธิเข้าไม่ถึง เพราะจ่าย 3,100 บาท และได้สมทบจากรัฐ 3,100 บาท คนที่จะเข้าถึงสิทธิตรงนี้คงเป็นคนประกอบอาชีพอิสระที่มีเงิน และข้าราชการบำนาญชราภาพเท่านั้น

“แรงงานนอกระบบไม่มีเงินก้อนที่จะจ่ายย้อนหลัง หากสมัครก็จ่ายได้แค่สมัครเดือนนี้ การที่สำนักงานประกันสังคมมาเร่งระดมคนให้สมัครตอนนี้ คิดว่า แรงงานนอกระบบได้ประโยชน์น้อยมาก และจะปิดหรือไม่ปิดคงไม่ส่งผลกระทบอะไรมากกว่านี้แล้ว เพราะแรงงานนอกระบบที่หาเช้ากินค่ำก็เข้าไม่ถึงอยู่ดี ควรเปิดโอกาสให้คนจนได้เข้าถึงโอกาส ซึ่งแรงงานนกระบบส่วนใหญ่อายุราว 40 ปีขึ้นไป การกำหนดอายุการเกษียณอายุที่ 55 ปี การเก็บเงินหวังบำนายชราภาพคงไม่ได้ การเข้าสุ่ระบบตอนนี้คงเป็นระยะสั้นเพื่อหวังเงินสมทบจากรัฐบาล ที่ 3,100 บาทเท่านั้น รัฐบาลควรคิดระยะยาวกว่านี้ว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยามชราภาพควรเป็นระบบบำนาญและมีการส่งเสริมให้มีการออมอย่างต่อเนื่อง” นางสุจินกล่าว

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน