แรงงานนอกระบบ นัดพบรมต.วราวุธ หารือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1พันบาทถ้วนหน้า ทันที

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ นัดพบรัฐมนตรีพม.เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1,000 บาทถ้วนหน้า เสนอปี2568 เพิ่มเบี้ย 2,000 บาทถ้วนหน้าทันที วันที่ 11 เม.ย. เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นงคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567 นางสาวอรุณี ศรีโต ประธานศูนย์ประสานแรงงานนอกระบบแห่งชาติ กล่าวว่า ตนและเครือแรงงานนอกระบบราว 20 คนได้มีการนัดหมายเพื่อขอเข้าพบนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขอบคุณที่สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1,000 บาทถ้วนหน้า ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขอให้กระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 1,000 บาทโดยทันที และในปี 2568 เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 2,000 บาท เป็นไปตามนโยบายสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว ส่งเสริมสุขภาพดีมีเงิน สร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ ของรัฐบาลในโอกาสที่รัฐบาลจะได้จัดงาน เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567 เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
“โดยที่ในวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว และตามมติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน2567และในปี2568 ให้เพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 2,000 บาท ทั้งนี้ให้รัฐบาลมีมติเห็นชอบให้สภาผู้แทนราษฎรออก พรบ.ให้มีบำนาญประชาชนกันต่อไป” นางสาวอรุณี กล่าว
นางสาวอรุณี กล่าวต่ออีกว่า “ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้น ไปมากกว่าเด็กอายุต่ำกว่า15 ปี โดยประชากรผู้สูงอายุในปี 2565 นั้นมีมากถึง12,116,199 คน คิดเป็น 18.3% ของประชากรทั้งหมดโดยรัฐบาลรัฐบาลได้ให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท หรือเพียงวันละ 20 บาท เป็นรายได้ที่ต่ำเกินไป ไม่พอเพียงต่อค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทำให้ผู้สูงอายุยากจนข้นแค้น อัตคัด ขัดสน ทุกข์ยากเดือดร้อนแสนสาหัส มีผู้สูงอายุกว่า 5 ล้านคนตกอยู่ในสภาพอดอยาก ไร้ที่พึ่ง ไร้บ้าน เจ็บป่วย ขาดแคลน เป็นที่น่ายินดีที่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ ครั้งที่ 1/2567 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นประธานอนุกรรมการ มีมติให้ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้วนหน้า 1,000 บาท/คน/เดือน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับรายได้เบี้ยผู้สูงอายุ ให้สูงขึ้นและขณะนี้มีการผลักดัน พรบ.บำนาญประชาชนที่จะเป็นหลักประกันรายได้เดือนละ 3,000 บาท ให้กับผู้สูงอายุด้วย”
////////////////////////////////