แรงงานข้ามชาติอพยพวัดไร่ขิง500คน

 

ปลัดแรงงานแนะแรงงานข้ามชาติประสบอุทกภัย ไปขอรับการช่วยเหลือที่โรงเรียนวัดไร่ขิง จ.นครปฐม เผยขณะนี้มียอดกว่า 500 คนแล้ว ขณะที่ผู้ประกันตนรายงานตัวกรณีว่างงานได้ภายใน 60 วัน

     เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2554 นพ.สมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์   ปลัดกระทรวงแรงงานฯเปิดเผยว่า จากที่กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวขึ้น ที่บริเวณโรงเรียนวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ในการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบอุทกภัย ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวเข้าไปอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงดังกล่าวกว่า 500 คน ทั้งนี้ ศูนย์พักพิงดังกล่าวยังสามารถรองรับแรงงานที่ประสบอุทกภัยได้มากกว่า 1,000 คน จึงอยากแนะนำให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมายให้ไปอาศัยและขอรับการช่วยเหลือที่ศูนย์พักพิงบริเวณโรงเรียนวัดไร่ขิง ซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือทั้งในเรื่องของน้ำ อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีวิต ช่วงน้ำท่วม

     ปลัดกระทรวงแรงงานฯ กล่าวอีกว่า ในส่วนของผู้ประกันตนที่เกรงว่าจะถูกเลิกจ้างหรือว่างงานอยู่ในขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศขยายระยะเวลาในการรายงานตัวกรณีว่างงานออกไปอีกจากเดิมต้องรายงานตัวภายใน 30 วัน เป็น 60 วัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ไม่สามารถออกไปรายงานตัวได้

กระทรวงแรงงาน 25 ต.ค.54