แรงงานตะวันออกระดมของช่วยศูนย์แรงงานบางปะอิน

กลุ่มสหภาพแรงงานบ่อวินจัดระดมสิ่งของบริจาคจากสมาชิกสหภาพ มอบให้ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานบางปะอิน หวังช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทั่วถึง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สหภาพแรงงานเซ็นโกเบน ซีคิวริท ได้รวบรวมเงินซื้อข้าวสารและนมเด็ก มาบริจาคที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วมที่บางปะอิน โดยมี นายเสมา  สืบตระกูล เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดตั้งสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย และคณะทำงานบ่อวินเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการขนสิ่งของมาให้ ซึ่งทางศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วมที่บางปะอิน ได้ทำหนังสือเพื่อขอรับริจาคสิ่งของที่กำลังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้ คือ ข้าวสาร,มาม่า,ปลากระป๋อง,นมเด็ก,น้ำและอื่นๆ ที่จะนำใส่ถุงยังชีพได้ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผูใช้แรงงานทั้งในระบบ นอกระบบ แรงงานข้ามชาติ ชาวบ้าน และลูกหลานที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่ไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งยังมีแรงงานที่ได้รับความลำบาก น้ำลึกไม่สามารถเข้าออกได้ ไปยังกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก และทางกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหภาพแรงงานภายในกลุ่มได้รวบรวมช่วยกันรับบริจาคสิ่งของต่างๆตามกำลังศรัทธา

ทางศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วมที่บางปะอิน ต้องการช่วยเหลือ และให้กำลังใจกับผู้ใช้แรงงานให้ช่วยเหลือตัวเองได้ในวันข้างหน้าหลังจากที่น้ำลดลง ซึ่งทางศูนย์ฯ จะมีมาตรการในการช่วยเหลือในด้านของสิทธิ ด้านกฎหมาย และการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ใช้แรงงานต่อไป

ขณะนี้ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วมที่บางปะอิน ยังมีความต้องการข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการยังชีพอีกมาก

อัยยลักษณ์ เหล็กสุข นักสื่อสารแรงงาน รายงาน