แรงงานข้ามชาติเอเชียจัดรณรงค์วันแรงงานข้ามชาติสากลเพื่อความสามัคคี 

กลุ่มปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติเอเชีย จัดรณรงค์วันแรงงานข้ามชาติสากล เพื่อสร้างความสามัคคี พร้อมให้ความรู้เรื่องโลกเสรีนิยมใหม่ ผลกระทบต่อแรงงาน

วันที่ 18 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานข้ามชาติสากล เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัว  สำหรับในฮ่องกง 

กลุ่มปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติเอเชีย (Asian Migrant Coordinating Body) ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มสมาชิกคือ ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย ศรีลังกา เนปาล ไทย(สมาคมรวมไทย และสมาคมเพื่อนไทย)ได้ร่วมกันจัดให้มีการประชุมใหญ่ครั้งที่ 4 (the 4th Asian Migrants Workers Summit) ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยฮ่องกง (Hong Kong University) มีแรงงานจากทุกชาติ และบุคลากรจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมจำนวน 500 กว่าคน 

จุดประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ของแรงงานข้ามชาติในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ความรู้เรื่องโลกเสรีนิยมใหม่ที่กระทบต่อแรงงาน   เพื่อสร้างพลังสามัคคีในหมู่แรงงานข้ามชาติจากทุกชาติ  และเพื่อสรุปจัดทำแผนในการอบรมและขับเคลื่อนการเรียกร้องเพื่อสิทธิต่อไปในปี 2561 ต่อไป