แรงงานข้ามชาติศูนย์วัดไร่ขิงไม่อยากถูกส่งกลับประเทศ

 

 
เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม พ.ศ.2554   นักข่าววอยซ์เลเบอร์  ศูนย์สื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ได้เดินทางลงพื้นที่ “ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา” อยู่ที่ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครประปฐม  เพื่อติดตามสถานการณ์ที่ศูนย์แห่งนี้
ภายหลังกระทรวงแรงงานฯ โดยนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  จัดพื้นที่โรงเรียนให้เป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมชั่วคราวนั้น    ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา มีแรงงานต่างชาติชาว พม่า  กัมพูชา  ลาว รวมทั้งแรงงานไทย  ได้เริ่มทะยอยเข้ามาอยู่ที่ศูนย์พักพิงแหง่นี้ จำนวน กว่า400 คนแล้ว  ซึ่งมีทั้งที่กระทรวงแรงงานฯไปรับมาจากศูนย์พักพิงจังหวัดอยุธยาและศูนย์พักพิงจังหวัดปทุมธานี   มีบางส่วนที่นายจ้างติดต่อส่งมาให้ทางกระทรวงแรงงาน  และมีที่ผู้ประสบภัยได้ติดต่อมาเข้าพักกันเอง
  
โดยเมื่อ 2 วันก่อน มีนายจ้างมาขอรับพนักงานของตนซึ่งเป็นแรงงานพม่า 100 กว่าคน เพื่อส่งกลับประเทศ  และมีบางส่วนจะรับกลับไปทำงาน  ทำให้ขณะนี้ มีผู้ประสบภัยเหลืออยู่ในศูนย์เพียง 200 กว่าคน   
เป็นชาว  พม่า 162 คน  กัมพูชา 42 คน  และลาว 3 คน  ในจำนวนนี้มีเด็ก 18 คน 
แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่บอกว่าอยากทำงาน ไม่อยากกลับประเทศ  บางคนก็รอให้นายจ้างมาจ่ายเงินเดือนที่ยังค้างจ่าย  แต่บางคนต้องรอหนังสือเดินทางกลับประเทศ  ซึ่งจากการพูดคุยกับนางนา  แรงงานชาวพม่าที่ย้ายมาจากศูนย์พักพิงจังหวัดอยุธยา เล่าให้ฟังว่า ตนเองมีบุตรชาย 1 คน อายุ 1ขวบ  ไม่อยากถูกส่งกลับประเทศพม่าเพราะกลับไปก็ไม่มีอะไรทำ อยู่ที่เมืองไทยสบายดีไม่ลำบาก  คนไทยใจดีช่วยเหลือดี  การอยู่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ทุกคนจะรู้ กฎระเบียบดี  โดยจะแบ่งกันทำงาน  ช่วยกันทำความสะอาด  ช่วยกันทำกับข้าว และดูแลกันระหว่างเพื่อนในกลุ่ม 
และบอกว่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554  มีเจ้าหน้าที่สถานทูตประเทศพม่าได้มาติดต่อขอรับแรงงานกลับประเทศโดยได้ทำหนังสือเดินทางให้ใหม่  และมีแรงงานบางส่วนติดค้างไม่รู้จะไปทางใหน  ซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็ได้จัดสรร ส่งแรงงานหลายสิบคนไปทำงานชั่วคราว ตามสถานที่ต่างๆ ที่จัดหาให้  รวมทั้งมีนายจ้างหลายบริษัทได้มาติดต่อมารอรับแรงงานไปทำงาน ในโรงงานของตนเอง ซึ่งก็สร้างความพอใจให้แรงงานที่จะได้มีงานทำในภาวะวิกฤตเช่นนี้
 
เกศแก้ว ทะเบียนธง  นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่รายงาน