แรงงานข้ามชาติติดน้ำท่วมโรงงานเดียวกว่า 400 คน

แรงงานต่างชาติชาวพม่าและลาวกว่า 400 คน รวมทั้งแรงงานไทยอีกราว 300 คนหลบภัยน้ำท่วมอยูในโรงงานแถบปทุมธานี   กลุ่มTACDB และอาสาสมัครลุยน้ำขนสิ่งของบรรเทาทุกข์แจกช่วยเหยื่อน้ำท่วม  ถุงยังชีพไม่พอแจกต้องเฉลี่ยให้ทั้งแรงงานข้ามชาติและแรงงานไทยแบ่ง 1 ถุงต่อ 2 คน

เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2554   กลุ่ม TACDB (Thai Action Committee for Democracy in Burma) หรือ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า (กรพ.) และอาสาสมัคร ได้นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่รับบริจาคมาจำนวน 328 ชุด  เดินทางไปที่โรงงานวรชัยกรุ๊ป จัดหวัดปทุมธานี  เพื่อแจกจ่ายให้กับแรงงานข้ามชาติที่ติดค้างอยู่ในโรงงาน  ซึ่งการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะระดับน้ำท่วมทางสูง รถเล็กผ่านไม่ได้ ต้องขนของใส่รถสิบล้อไป
 
เมือไปถึงโรงงานซึ่งมีน้ำท่วมสูงและมีการทำสะพานเล็กๆสำหรับเดินภายในโรงงาน พบว่ามีผู้ประสบภัยอยู่ประมาณ 700 คน มีทั้งผู้ที่ทำงานในโรงงานและเป็นผู้ที่หนีน้ำท่วมจากที่อื่นๆมาอาศัยอยู่ในโรงงาน  ในจำนวนนี้เป็นแรงงานข้ามชาติ 445 คน  เป็นชาวพม่า ชาย 165 คน หญิง 80 คน และเป็นชาวลาว  200 คน เป็นชาย 100 คน หญิง 100 คน  ทำให้สิ่งของบรรเทาทุกข์ที่มีมาจำนวน 328 ชุด ไม่พอแจกจ่ายให้ครบทุกคน  จึงต้องเฉลี่ยแบ่งให้ แรงงานต่างชาติ 170 ชุด และแบ่งให้แรงงานไทย 158 ชุด  ซึ่งแกนนำของแรงงานชาวพม่าบอกว่า  ถุงยังชีพ 1 ชุดจะต้องแบ่งให้กับคน 2 คน เนื่องจากสิ่งของที่ได้รับการช่วยเหลือมีไม่เพียงพอ
 
นักสื่อสารแรงงาน รายงาน