แรงงานอยุธยา ฮึด ทวงขึ้นค่าจ้าง 300 บาทเท่ากัน

ผู้นำแรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมตัวกันจัดเวทีรณรงค์ กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียงบริเวณตลาดนัดสวนอุตสาหกรรมโรจน หวังทำความเข้าใจร่วมผลักดันค่าจ้าง 300 บาท ต้องเท่ากันทั่วประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 เวลาประมาณ 17.30 น. องค์กรต่างๆ ในขบวนการแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมตัวกันจัดเวทีปราศรัยเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ที่พรรคเพื่อไทยสัญญาไว้ตอนหาเสียง ที่ตลาดนัดหน้าสวนอุตสาหกรรมโรจนะประตู เอ เผื่อให้ผู้ใช้แรงงานในพื้นที่และ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป แรงงานในระบบและนอกระบบ ที่สัญจรไปมาบริเวณนั้น ได้รับรู้ว่า ถ้าได้ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท แรงงานในระบบและนอกระบบ จะได้เสียอย่างไร และหาแนวร่วมในการผลักดันค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทให้เท่ากันทั่วประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ

นายชาญสิน ทรัพย์เนินหวาย ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง เผยว่าการจัดเวทีปราศรัยครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ ทั้งในระบบและนอกระบบ และพ่อค้าประชาชนทั่วไปในระดับล่าง ว่าถ้าได้ค่าจ้างขันต่ำ 300 บาท จะมีผลดีอย่างไรกับคนส่วนใหญ่ และทางกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง จะจัดเวทีอย่างนี้ต่อไปเลื่อยๆ ตามตลาดนัดในทุกพื้นที่อุสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ทางกลุ่มสหภาพแรงงานอยุธยา และใกล้เคียง ราว 40 คนได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ทำตามนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศ

นายอุดม  ไกรราช ประธานกลุ่มแรงงานอยุธยา  นายสมเกียรติ  ลอยโตรองประธานกลุ่มแรงงานอยุธยาใด้ร่วมยืนหนังสือให้รัฐมนตรีทราบถึงความเดือดร้อนของลูกจ้างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อรอการปรับค่าแรงขั้นต่ำ  300 บาท แต่พอรัฐบาลประกาศว่าจะปรับนำร่องแค่ 7 จังหวัดที่เหลือปรับ 40%ของค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดซึ่งไม่เพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบันจึงอยากให้มีการทบทวนการที่จะปรับนำร่องแค่ 7 จังหวัด

                                                            จำลอง ชะบำรุง และ ศุภสิทธิ์ พรหมสมบัติ  นักสื่อสาร ศูนย์อยุธยา รายงาน