แรงงงานอยุธยาผวาหนักนายจ้างไม่จ่ายประกันสังคม

เมื่อวันที่   5 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์แรงงานพื้นที่พระนครศรีอยุธยา สมาชิกได้รายงานความเคลื่อนไหว ในที่ประชุมกลุ่มผู้ใช้แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียงว่า ขณะนี้ในย่านอุตสาหกรรมพระนครศรีอยุธยาเกิดปัญหานายจ้างหักเงินประกันสังคมแล้ว แต่ไม่นำส่งสำนักงานประกันสังคมติดต่อกันหลายเดือน ซึ่งส่งผลให้ลูกจ้างในหลายสถานประกอบการกลัวจะถูกตัดสิทธิจากประกันสังคม

ทั้งนี้นาย อุดม  ไกรย์ราช  ประธานกลุ่มฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิก เพื่อให้ช่วยติดตาม แก้ไขปัญหา กรณีนายจ้างในสถานประกอบการที่หักเงินสมทบแล้วไม่นำส่ง ซึ่งส่งผลให้ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิ

จำลอง ชะบำรุง นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอยุธยา รายงาน