แม่ค้าแมลงทอด อีกเสียงสะท้อนต่อรัฐบาล ปู1

เมื่อกระบวนการเลือกตั้งได้จบลงไปแล้ว ไม่ว่า ณ ที่ไหน หรืออาชีพอะไร จะได้ยินเสียงคุยกันของคนต่างๆเหล่านั้น ที่พูดถึงนโยบายทั้งหมดของพรรคการเมืองที่ได้รับปากไว้กับประชาชน บางคนคิดว่า ทำได้แต่ไม่ทั้งหมด อาจจะทำได้เป็นบางนโยบาย และบางนโยบายอาจทำได้ยาก ยกตัวอย่าง เช่นนโยบายที่ว่า นักศึกษาวุฒิปริญญาตรี เมื่อเข้าทำงานต้องได้เงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาททันที ซึ่งความเป็นจริงแล้วเป็นไปได้ยากเพาะเอกชนให้ไม่ได้ เท่ากับเป็นการเพิ่มต้นทุนให้มากยิ่งขึ้น

เมื่อเวลา 19.20 น. น.ส.หนูพิน  เทียบพุฒ อายุ 28 ปี อาชีพ ขายแมลงทอด และขนมหวาน ได้กล่าวว่า หนูดีใจมากค่ะที่ได้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิง เป็นความรู้สึกแปลกใหม่ที่จะมีผู้นำเป็นผู้หญิงมาบริหารประเทศ

นักสื่อสารแรงงานถามว่า คาดหวังอะไรกับนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  คุณหนูพิน กล่าวว่า เธอต้องการให้นายกรัฐมนตรีทำตามนโยบายที่ได้รับปากไว้ในตอนที่หาเสียง และเธอหวังให้เศรษฐกิจดีขึ้น ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นจะทำให้เธอมีรายได้มากยิ่งขึ้น อยากให้สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาที่ถูกลง เงิน 100 บาท ซื้อข้าวของได้ไม่กี่อย่างก็หมดแล้ว ครอบครัวมีกันอยู่ 4 คน ต้องกินทั้ง 4 คน และครบทั้งสามมื้อ ทำอย่างไรก็ได้ที่จะทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สุขภาพชีวิตดีขึ้น

นักสื่อสารแรงงานถามอีกว่า คิดว่านโยบายที่ทางพรรคการเมืองให้ไว้ตอนที่หาเสียง คุณหนูพินคิดว่าทางพรรคการเมืองจะทำได้จริงทั้งหมดหรือมากน้อยเพียงใด คุณหนูพินเธอกล่าวว่า คิดว่าทำได้ แต่เป็นบางนโยบายนะบางนโยบายอาจจะเป็นไปไม่ได้ บางนโยบายอาจต้องใช้เวลาในการทำให้เป็นจริง

                                      อัยยลักษณ์  เหล็กสุข นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก รายงาน