แม็กซีสเจรจาไม่เป็นผลเดินเท้าเข้ากรุงเตรียมสมทบอีก 2 บริษัทแล้ว

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 54 แกนนำพนักงานแม็กซิส มีการประชุมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการเดินเท้าซึ่งวันนี้มีการเคลื่อนพลตั้งแต่เวลา 05.00 ประมาณ 1,000 กว่าคน  ออกจากอีสเทิร์น ซีบอร์ด ด้วยระยะทางมาถึงจุดที่ 1 คือวัดหนองฆ้อ ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ด้วยระยะทางประมาณ 30  กว่ากิโลเมตร และแต่ละพื้นที่ก็มาให้กำลังใจร่วมถึงผู้นำหมู่บ้านได้เล็งเห็นปัญหาของแรงงานจึงยื่นมือเข้าช่วยโดยจัดดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดทั้งคืนและได้มีการวางแผนไปจุดที่ 2 ด้วยระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ได้มีการเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้มาหาทางออกเพื่อปรับให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด ซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะมีพนักงานบริษัทพีซีบี เซ็นเตอร์ ประมาณ 100 กว่าคน รวมถึงคนงาน ฟูจิสึ อีกประมาณ 500 คน ที่จะมาสมทบเพื่อร่วมเดินเท้าเข้ากรุงในกรณีเดียวกัน
 
ในการออกเคลื่อนขบวนเดินเท้าเข้ากรุง เนื่องจากนายจ้างได้มีการยื่นข้อเรียกร้อง กับคนงาน เพื่อขอลดสวัสดิการ เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้ 1.ขอเปลี่ยนเวลาทำงานจากเดิม 2 กะเป็น 3 กะ 2.เปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายเบี้ยการผลิต โดยยกเลิกมาเป็นรูปแบบมาตรฐานการทำงาน ตามวิธีการมาตรฐานทั่วไป 3.ขอให้มีอายุขอตกลงเป็นเวลา 3 ปี จึงทำให้ยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ ทางนายจ้างจึงได้ทำการปิดงาน 
 

วันแรกของการออกเดินเท้าของคนงานแม็กซิส แกนนำคิดว่ามีหลายอย่างที่จะต้องปรับรูปแบบในการนำขบวนและได้มีการวางแผนและรับมือเกี่ยวกับปัญหาเพื่อนำมาแก้ไขและมีการสรุปรายวันในระดับของแกนนำในเรื่องที่ยังติดคัด การออกเดิเท้าเข้ากรุงในครั้งนี้เราใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วันโดยที่ขบวนเดินไปถึงพื้นที่ไหนก็ให้แต่พื้นที่ออกมาร่วมให้กำลังใจและเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหาร พร้อมสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งตลอดระยะเวลาเดินทาง และระหว่างทางก็มีการแจกแถลงการณ์ตลอดทางเพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนให้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งที่เราออกมาแบบนี้เกิดจากอะไร 
 
การเดินทางเข้ากรุงครั้งนี้เรามีพนักงาน 2 บริษัทฯมีมติว่าถ้าผลการเจรจาไม่คืบหน้าจะเข้าร่วมในการเดินเท้าในครั้งนี้ด้วย เช่นคนงานฟูจิสึ ที่มีการเจรจาวันนี้ กับคนงานพีซีบี ซึ่งมติเข้าร่วมเดินเท้าร่วมกันในวันพรุ่งนี้ (3 ก.พ. 54) 
 
มาโนช  หอมจันทร์  นักสื่อสารแรงงานตะวันออก  รายงาน