แจงกู้เงินประกันสังคม หลังเครือข่ายแรงงานบุกเบรก

SAM_4597

เครือข่ายแรงงานฯบุกกระทรวงแรงงาน ต้านกู้เงินประกันสังคมจ่ายจำนำข้าวชาวนา สปส.ยันไม่เคยหารือเรื่องกู้ ย้ำกองทุนมีแนว มีระเบียบการลงทุน การบริหารงานโดยบอร์ดที่มีทั้งนายจ้าง ลูกจ้างดูแล

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 เครือข่ายแรงงานคัดค้านปกป้องประกันสังคม (คคปส.) จำนวน 25 องค์กร ได้รวมตัวกันที่ กระทรวงแรงงาน เพื่อคัดค้านแนวคิดที่จะมีการกูเงินกองทุนประกันสังคม 1 แสนล้านบาท ไปจ่ายในโครงการจำนำข้าว ที่ขณะนี้ที่ประสบปัญหาจนส่งผลให้มีชาวนาออกมาชุมนุมประท้วงเนื่องจากรัฐบาลยังไม่จ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าว ทำให้เกิดความเดือดร้อน

ทั้งนี้ทางคคปส.ได้มีการเคลื่อนไหวออกแถลงการณ์ และเดินเท้าไปที่สำนักงานความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 24 ม.ค. มาแล้ว ด้วยมีข่าวว่ามีการจัดประชุมหาหรือเรื่องดังกล่าว

SAM_4634

นักสื่อสารรายงานว่า กระทรวงแรงงานได้จัดให้มีการเจรจาร่วมกัน โดยนายจิรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และประธานบอร์ดสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางอำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และข้าราชการ

นายจิรศักดิ์ ได้กล่าวยืนยันต่อผู้นำแรงานว่า “ยังไม่เคยได้รับการติดต่อจากใครให้นำเงินจากกองทุนประกันสังคมไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าว และถึงแม้จะมีการติดต่อมาจริงก็ไม่สามารถจะนำเงินไปใช้ได้ เพราะมีกฎหมายระบุชัดเจน และหากต้องการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อเป็นการยืนยัน คงไม่สามารถทำได้ แต่จะออกหนังสือราชการซึ่งมีผลตามกฎหมายแทน วันนี้ทำเป็นบันทึกการประชุมไปก่อน

ต่อประเด็นที่รัฐบาลค้างจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม 7 หมื่นล้านบาท นั้นรัฐบาลไม่ได้ค้าง แต่ตั้งงบประมาณไปแล้ว จะไปถูกตัดงบในชั้นกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยังถือว่า รัฐบาลไม่ได้ละเลย แต่สภาฯ เห็นว่า เรื่องดังกล่าวนี้ยังไม่จำเป็น จึงนำเงินส่วนนี้ไปใช้ด้านที่จำเป็นก่อน

ต่อมา สำนักงานประกันสังคมได้ออกแถลง ชี้แจงข่าว กรณีกู้เงินจากกองทุนประกันสังคมไปช่วยโครงการรับจำนำข้าว ดังนี้

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่าไม่มีการมีการพูดคุยกันเรื่องการที่รัฐบาลขอกู้เงินกองทุนประกันสังคม 1 แสนล้านบาท เพื่อนำไปจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าว และเรื่องนี้ไม่สามารถทำได้ เพราะเป็นเรื่องที่ขัดต่อระเบียบการลงทุนของกองทุนประกันสังคม การจะอนุมัติเงินลงทุนถึง 1 แสนล้านบาทต้องผ่านความเห็นจากบอร์ดสปส. ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้างฝ่ายละ 5 คน

Untitled-19Untitled-14

ณ สิ้นปี 2556 กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนจำนวนประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท นับว่าเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดย 90% ของเงินจำนวนนี้เป็นเงินออมของผู้ประกันตนจำนวนกว่า 11 ล้านคน ที่สำนักงานสะสมไว้รอจ่ายเป็นสิทธิประโยชน์บำเหน็จหรือบำนาญชราภาพหลังเกษียณ

เปรียบเทียบง่าย ๆ ได้ว่า กองทุนประกันสังคม คือ ‘กระปุกออมสิน’ ทำหน้าที่จัดเก็บเงินจากผู้ประกันตนที่ยังอยู่ในวัยทำงานและมีรายได้ นำมาสะสมไว้ก่อน เมื่อเจ้าของเงินเกษียณจากการทำงานและไม่มีรายได้แล้ว ก็จะได้รับเงินก้อนนี้กลับคืนไปเป็นบำเหน็จหรือบำนาญ

ในระหว่างที่เงินออมอยู่ใน ‘กระปุกออมสิน’ ทีมงานลงทุนของสำนักงานประกันสังคมก็มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องนำเงินออมทั้งหมดนี้ไปลงทุนเพื่อให้ได้ดอกผล เงินก้อนนี้จะได้เติบโตขึ้นเพื่อช่วยรองรับภาระการจ่ายบำเหน็จหรือบำนาญเมื่อเจ้าของเงินเกษียณ

ในเงินลงทุนจำนวนกว่า 1.1 ล้านล้านบาท สำนักงานประกันสังคม นำไปลงทุนมีสัดส่วนคร่าว ๆ ดังนี้

1. ตราสารหนี้ (พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรวิสาหกิจ หุ้นกู้เอกชน) 88%

2. ตราสารทุน (หุ้น) 9%

3. การลงทุนทางเลือก (กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน) 1%

4. เงินฝากธนาคารและอื่น ๆ 2%

Untitled-15Untitled-17

การลงทุนทั้งหมดอยู่ภายใต้ระเบียบการลงทุนที่เคร่งครัด ซึ่งกำหนดให้ลงทุนในทรัพย์สินที่มีความมั่นคงสูง เช่น พันธบัตรมากกว่า 60% ลงทุนในหุ้นและทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงได้ไม่เกิน 40% ระเบียบแลแผนการลงทุนต้องได้รับอนุมัติจากบอร์ด สปส. ซึ่งเป็นตัวแทนเจ้าของเงิน ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายรัฐบาล นายจ้างและลูกจ้าง ฝ่ายละ 5 คน ฉะนั้นตามที่มีกระแสข่าวขอกู้เงินโดยตรงจากกองทุนเพื่อช่วยโครงการรับจำนำข้าว จึงไม่สามารถจะทำได้ตามระเบียบที่ใช้อยู่

Untitled-4Untitled-7

การนำเงินไปลงทุนช่วยสร้างดอกผลให้กับเงินออมของคน 11 ล้านคนเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา กองทุนได้รับดอกผลจากการลงทุนจำนวนมากกว่า 46,800 ล้านบาท และดอกผลที่เกิดจากการลงทุนก็ไม่ได้หาไปไหน เพราะทุกบาทที่ทำได้ก็ตกเป็นของกองทุน ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของบำเหน็จบำนาญที่เจ้าของเงินจะได้รับในอนาคตนั้นเอง

ดังนั้น กระแสข่าวรัฐบาลขอกู้เงิน ขอแจ้งให้ทราบเพื่อความสบายใจว่า “ไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องการที่รัฐบาลจะขอกู้เงินกองทุนประกันสังคม 1 แสนล้านบาท เพื่อนำมาจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าว และเรื่องนี้ไม่สามารถทำได้ เพราะเป็นเรื่องที่ขัดต่อระเบียบการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ซึ่งกำหนดให้ลงทุนในหุ้นและทรัพย์สินที่ไม่มีความเสี่ยง ทรัพย์สินที่มีความมั่นคงและหุ้น พันธบัตร และการอนุมัติเงินลงทุนจำนวนถึง 1 แสนล้านบาท จะต้องผ่านความเห็นชอบจากบอร์ด สปส. และจนถึงขณะนี้ก็ไม่ได้มีการประชุมกันเกี่ยวกับการที่รัฐบาลจะขอกู้เงินกองทุนประกันสังคม 1 แสนล้านบาทนำมาจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าว”

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน