แรงงานปราจีนบุรีฝึกเขียนข่าวทำสื่อ หวังสร้างพื้นที่ข่าว

แกนนำแรงงานกลุ่มปราจีนบุรีนัดรวมกลุ่ม อบรมเชิงปฏิบัติการจริง เรื่องการเขียนข่าวและผลิตสื่อ หวังสร้างนักสื่อสารแรงงานในพื้นที่

วันที่ 5 พ.ค.54 ที่สำนักงานสหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย จ.ปราจีนบุรี กลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรี ร่วมกับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้จัดอบรมหัวข้อ “การฝึกอบรมการผลิตสื่อ” ในวันดังกล่าวมีทีมวิทยากรจาก มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย (ทีมข่าว วอยซ์เลเบอร์) เดินทางลงพื้นที่มาให้ความรู้กับแกนนำกลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรี

นายไพทูรย์  สีตา ผู้ประสานงานกลุ่มฯ กล่าวว่า ทางกลุ่มปราจีนมีสหภาพแรงงานในพื้นที่จำนวน 8 สหภาพฯ ซึ่งวันนี้แต่ละสหภาพแรงงานได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมการทำสื่อรวม 4 สหภาพฯ โดยในช่วงเช้าทุกคน ได้รับการเพิ่มทักษะการเขียนข่าว การจับประเด็นข่าว วิธีการเขียนข่าว ส่วนช่วงบ่าย จะเป็นการเพิ่มทักษะการถ่ายภาพ การบันทึกภาพวีดีโอ และการตัดต่อวีดีโอ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ฝึกปฏิบัติจริงในการเขียนข่าวและผลิตสื่อวีดีโอ   ซึ่งทางกลุ่มหวังว่าทั้งหมดจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างทีมงานทำสื่อในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของกลุ่มต่อไป

นายบุญจันทร์ พูลสวัสดิ์   นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวแรงงานปราจีน รายงาน

//////////////////////////////////

คนงานปราจีนฯ ร่วมผลักดันข้อเรียกร้อง วันกรรมกรสากล

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม   2554   ในวันกรรมกรสากล (MAY DAY) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท), สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสากิจสัมพันธ์ (สรส) และสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) ประมาณ10, 000 คน ซึ่งมีกลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรี ประกอบด้วย สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย,สหภาพแรงงานฮิตาชิทรานสปอร์ต ,สหภาพแรงงานซันโย, สหภาพแรงงาน,สหภาพแรงงานฮาบิโร,สหภาพแรงงานอาหาร,สหภาพแรงงานนิสเซ่น ทั้งหมดเป็นสมาชิกTEAM ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการเดินขบวนตั้งแต่หน้าอาคารรัฐสภา ถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ โดยมีข้อเรียกร้อง ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO 78 และ98   ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่ให้การรับรองสิทธิการรวมตัวของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งกลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรีได้เข้าร่วมผลักดันกับองค์แรงงานต่างๆมาโดยตลอด

                                  เชิดชู  ศิริชัย นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวแรงงานปราจีน  รายงาน

//////////////////////////////////////////////////

พี่น้องแรงงานร่วมใจ นับถอยหลังวันแรงงาน

ผู้ใช้แรงงานรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว  ร่วมงาน “เคานต์ดาวน์ วันแรงงานแห่งชาติ 54” เพื่อร่วมเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพของแรงงาน

วันที่ 30 เมษายน 2554 เวลา 18-00น.-02.00 น. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนการแรงงานเพื่อการคุ้มครองสุขภาพและ

สวัสดิการแรงงาน (สสร.) โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จัดงาน“วันเคานต์ดาวน์ วันแรงงานแห่งชาติ 54”  ที่ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์รังสิต มีผู้ใช้แรงงานทั้งนอกระบบและในระบบเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน 

ดร.ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ ได้กล่าวเปิดงานว่า มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้แรงงานรวมตัวกันให้เข้มแข็ง ต้องไม่ทิ้งกัน   

ในงานมีการจัดนิทรรศการ  ประวัติความเป็นมาของผู้ใช้แรงงานตั้งแต่อดีต  และการแสดงละครเวที ลิเกสะท้อนปัญหาแรงงานที่โดนกลั่นแกล้ง

 รวมทั้งมีการออกร้านค้าของผู้ใช้แรงงาน  เช่น  ข้าวสาร  เสื้อผ้า  ของกิน  และยังมีการแข่งขันกีฬา ชิงรางวัลด้วย โดยงานสิ้นสุดเมื่อเวลา 02.00 น.

                 ธนพัฒน์ อุทธาประเสริฐ  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวแรงงานปราจีน  รายงาน

/////////////////////////////

ชาวบ้านกบินทร์ฯตื่นสิทธิประกันสังคม แห่สมัคร ม.40

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา ในชุมชนหมู่บ้านหนองเอี่ยน ตำบลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ชาวบ้านรวมกว่า 40 คนโดยการนำของผู้ใหญ่บ้าน นางสำราญ ทองโบราณ ได้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับสิทธิกฎหมาย กองทุนประกันสังคม มาตรา 40 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองเอี่ยน กบินทร์บุรี โดยมี คุณ ชื่นมณี พรหมภัทรา นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการพิเศษ ประกันสังคม จังหวัดปราจีนบุรี ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนตอบข้อสงสัยผู้ที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 คุณสมบัติ คือ ต้องมีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี และต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ 39 โดยให้การคุ้มครองสิทธิดังนี้ จ่ายเงินสมทบ 100 บาท (ประชาชนจ่าย 70 บาท/เดือน รัฐบาลจะร่วมจ่ายในปีแรก 30 บาท/เดือน) จะได้รับความคุ้มครอง 3 กรณี

1.  กรณีจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อมีการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป

2.  กรณีทุพพลภาพ

3.  กรณีเสียชีวิต

จ่ายเงินสมทบ 150 บาท (ประชาชนจ่าย 100 บาท/เดือน รัฐบาลจะร่วมจ่ายในปีแรก 50 บาท/เดือน) จะได้รับความคุ้มครอง 4 กรณี

1.  กรณีจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อมีการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป

2.  กรณีทุพพลภาพ

3.  กรณีเสียชีวิต

4.  กรณีชราภาพ ***หากผู้ประกันตน เลือกชำระเงินสมทบในทางเลือกที่ 2 คือ จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน จะมีการคุ้มครองกรณีชราภาพ

 หลังการอบรมมีผู้สนใจและสมัครเป็นผู้ประกันตนจำนวน 20 คน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ประกันสังคมยินดี ที่จะให้บริการชี้แจงประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

 นายไพทูรย์ สีตา นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวแรงงานปราจีนบุรี   รายงาน

//////////////////////////////////

สึนามิญี่ปุ่น กระทบแรงงานไทย

เหตุการณ์ภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น ส่งผลกระทบถึงโรงงานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 บริษัทผลิตเครื่องดื่มบำรุงร่างกายแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานกว่าร้อยละ 80 ของคนงานทั้งหมดราว 50 คน โดยจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยบริษัทอ้างว่าได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ทำให้ยอดการสั่งซื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง จนไม่สามารถจ้างพนักงานต่อได้ จำเป็นต้องมีการเลิกจ้าง และเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทได้มีการประกาศปิดกิจการแล้ว

ต่อมาทางพนักงานที่ถูกเลิกจ้างได้ตั้งข้อสังเกตว่า หากบริษัทมีการปิดกิจการจริง ทำไมยังมีพนักงานบางส่วนทำงานอยู่อีก

สมพงษ์ มะลิทอง นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวแรงงานปราจีนบุรี รายงาน

//////////////////////////////////////////////////////////////

ฟ้องลูกจ้างลางานผิดระเบียบ ศาลสั่งแค่ให้ตักเตือนด้วยวาจา

นายจ้างบริษัทผลิตอาหารในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี  ร้องขออำนาจศาลลงโทษลูกจ้างฐานลางานผิดระเบียบ  สุดท้ายศาลสั่งให้แค่ตักเตือนด้วยวาจา

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา ศาลแรงงานภาค2 จ.ชลบุรี ได้นัดพิจารณาคดีกรณีนายจ้างบริษัทผลิตอาหารแห่งหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ร้องขออำนาจศาล เพื่อลงโทษลูกจ้างฐานลางานผิดระเบียบ โดยนายจ้างไม่สามารถออกหนังสือเตือนได้เอง เพราะเป็นกรรมการลูกจ้าง 

เบื้องต้นศาลสั่งให้ลูกจ้างเซ็นหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  แต่ฝ่ายลูกจ้างชี้แจงว่า ได้ส่งใบลาแล้วแต่หัวหน้าไม่ยอมเซ็นให้  สุดท้ายศาลจึงไกล่เกลี่ย และให้มีการตักเตือนด้วยวาจาเท่านั้น

สุวรรณา มังขำ  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวแรงงานปราจีนบุรี  รายงาน    

///////////////////////////////////////

สร.ซันโยเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่

ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการชุดใหม่สหภาพแรงงานซันโยแห่งประเทศไทยได้กรรมการหน้าใหม่ 2 คน

 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554 เวลา 08.00 น. สหภาพแรงงานซันโย แห่งประเทศไทย มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนรักษาทรัพย์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีสมาชิกเข้าร่วม 380 คน การประชุมมีการจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่จำนวน 16 คน เนื่องจากกรรมการชุดเก่าได้หมดวาระลง

การเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีกรรมการใหม่ได้รับเลือกตั้ง 2 คน ได้แก่นายไพวัลย์ ฤทธิ์ประเสริฐ และนางรัตนาภรณ์ ดอนยา โดยคณะกรรมการทั้งชุดได้ให้สัญญากับสมาชิกว่า จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และจะไม่ทอดทิ้งเพื่อนสมาชิก ซึ่งสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิกเป็นอย่างมาก

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลงในเวลา 18.00 น. ได้มีการจัดเลี้ยงให้กับสมาชิก และครอบครัว เป็นการพบปะพูดคุย เสรีมสร้างความสมัครสมานสามัคคีทำความคุ้นเคยกันในหมู่สมาชิก เพื่อความเข้มแข็ง เหนียวแน่นต่อไป

นายไพรวัลย์  ฤทธิ์ประเสริฐ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวแรงงานปราจีนบุรี รายงาน

////////////////////////////////////////////////