เฮ..รัฐบาลฮ่องกงปรับขึ้นค่าจ้างผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

ฮ่องกง

รัฐบาลฮ่องกงประกาศปรับขึ้นค่าจ้าง แรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติในฮ่องกง แกนนำย้ำต้องสู้ต่อ 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นางสาวบังอร ธรรมสอนประธานสมาคมรวมไทยในฮ่องกงรายงานว่า รัฐบาลฮ่องกงได้ประกาศปรับอัตราเงินเดือนของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติเพิ่มขึ้นจาก 4,110 เหรียญฮ่องกง ปรับเพิ่มค่าจ้างอีก 100 เหรียญฮ่องกง รวมค่าจ้างเป็น 4,2109 ต่อเดือน เหรียญฮ่องกง ส่วนค่าอาหารจากเดือนละ 964 ปรับขึ้นอีก 31 เหรียญฮ่องกงรวมเป็น 995 เหรียญฮ่องกง ทั้งสองอัตรามีผลใช้บังคับกับแรงงานที่ต่อสัญญาจ้างในวันที่1ตุลาคม 2558 สำหรับการปรับอัตราเงินเดือนในครั้งนี้ยังไม่ถึงอัตราการเรียกร้องของกลุ่มปกป้องสิทธิแรงงานฯที่ได้ออกมาร่วมกันเรียกร้องเงินเดือน 4,500 และค่าอาหาร 1,600 เหรียญฯ การเรียกร้องที่ยังคงต้องสู้ต่อไปเป็นประจำทุกปี

ซึ่งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 ทางสมาคมได้รับกับพันธมิตร ได้เรียกร้องให้รัฐบาลปรับขึ้นเงินเดือน 4,500 เหรียญฮ่องกง ขึ้นอาหาร 1,600 เหรียญฮ่องกง โดยเดินจากถนนเขตจ๊งหว่าน ไปยังหน้ากระทรวงแรงงานฮ่องกง โดยแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติฮ่องกงมีชาติฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย ศรีลังกา และอินโดนีเซียภายใต้การใช้ชื่อว่า Asian Migrants Coordinating Body พร้อมกลุ่มแรงงานท้องถิ่น จำนวนกว่า 2,000 คน ได้ออกมาเรียกร้องขึ้นเงินเดือนและเงินค่าอาหาร ซึ่งรัฐบาลฮ่องกง จะประกาศภายในเดือนกันยายนนี้ ในการนี้มีกลุ่มแรงงานไทยของสมาคมรวมไทยในฮ่องกงไปร่วมด้วย

สมาคมรวมไทยในฮ่องกง รายงาน