เอ็นทีเอ็น เตรียมพร้อมเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซนต์

วันที่ 2 มิถุนายน สหภาพแรงงาน เอ็นทีเอ็น ประเทศไทย จัดสัมมนา บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและค่าบำรุงเป็นเปอร์เซนต์สำคัญอย่างไร ณ เพ-เสม็ด วิลล่า จ.ระยอง มีผู้เข่าร่วมสัมมนา 27 คน โดยเชิญ นาย จรัญ ก่อมขุนทดและนาย ยงยุทธ เม่นตะเภา เป็นวิทยากร

นาย จรัญ ก่อมขุนทด ที่ปรึกษากลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก กล่าวระหว่างการบรรยาย ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสหภาพแรงงาน เมื่อเราเข้ามาทำหน้าที่กรรมการสหภาพแรงงาน เราต้องตะหนักถึงหน้าที่ของเราตามที่เรารับผิดชอบและต้องทำหน้าที่นั้นๆให้ดีที่สุด ต้องรู้จักแสวงหาความรู้อยู่เสมอ และสิ่งสำคัญต้องเชื่อมั่นในสหภาพแรงงาน ว่าจะนำเราไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดี นาย จรัญ กล่าว

นาย ยงยุทธ เม่นตะเภา ประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์ แห่งประเทศไทย บรรยายให้หัวข้อ เก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซนต์สำคัญอย่างไร “สหภาพแรงงานมีรูปแบบการบริหารไม่แตกต่างกันกับบริษัท จึงต้องการการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย สหภาพแรงงานจึงต้องการความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเรื่องทุนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่ผ่านมาเราเก็บค่าบำรุงกันแบบ คงที่ จึงมีข้อจำกัดในการบริหารจัดการหลายด้าน การเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์จึงน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมในขณะนี้ ที่จะทำให้การทำงานองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์” นาย ยงยุทธ กล่าว

นาย บัญชา มณตรี กรรมการฝ่ายการศึกษา ให้เหตุผลของการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ว่า  การจัดสัมมนาในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความต้องการของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ที่ต้องการมีความรู้ในเรื่องนี้เนื่องจากการทำงานสหภาพแรงงานมีปัญหาเรื่องการใช้จ่าที่เพิ่มสูงขึ้นและต้องการให้สหภาพแรงงานมีความเข้มแข็งเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งของสมาชิก

สราวุธ ขันอาสา นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สื่อสารแรงงานระยอง-ชลบุรี รายงาน