เอ็กซ์เซลเล้นท์รับเบอร์ ประกาศเลิกกิจการจ่ายชดเชยลูกจ้าง 30%

แกนนำพนักงานบริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์รับเบอร์ นัดพนักงานทั้งหมดร่วมกันทวงถามค่าชดเชยจากบริษัทที่บริเวณ(โรงอาหาร)ตรงข้ามหน้าโรงงาน 4 แยกปากแพรก ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยองวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. นี้ หลังนายจ้างอ้างขาดทุนมาหลายปี

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์รับเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในเครือสหพัฒน์ได้ประกาศเลิกกิจการ เลิกจ้างพนักงาน 358 คน โดยประกาศจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า (ค่าพนักงานตกใจ) และค่าชดเชยให้กับพนักงานเพียง 30% (พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หมวด 11 ว่าด้วยค่าชดเชย มาตรา118-122)

พนักงานส่วนใหญ่มีอายุการทำงาน 10 ปีขึ้นไป และพนักงานส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 30-40 ปีขึ้นไป การประกาศเลิกจ่้างดังกล่าวทำให้พนักงานทั้งหมดรวมทั้งระดับหัวหน้างานต่างไม่พอใจได้มีการรวมตัวกันพร้อมแต่งตั้งแก่นนำเข้าเจรจากับตัวแทนนายจ้าง โดยบริษัทฯอ้างขาดทุนมาหลายปี จึงประกาศปิดกิจการ และจะจ่ายค่าชดเชยให้พนักงานร้อยละ 30 ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเท่านั้น ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ได้กำหนดหน้าที่ของนายจ้างและสิทธิของลูกจ้าง กรณีการเลิกจ้าง โดยกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างทั้งนี้ การเลิกจ้างได้ แก่ การที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใดและการที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป โดยมีเจตนารมณ์ในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างซึ่งต้องถูกเลิกจ้างให้ได้รับค่าชดเชย ไม่ว่าจะเป็นกรณีนายจ้างเป็นฝ่ายให้ลูกจ้างออกจากงาน นายจ้างเลิกกิจการ หรือลูกจ้างต้องออกจากงานเพราะสัญญาจ้างสิ้นสุดลง จะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยต่อเมื่อมีอายุงานตามเกณฑ์ ที่กำหนดดังนี้

1. ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 30 วัน

2. ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ1ปีแต่ไม่ครบ 3 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 90 วัน

3. ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 180 วัน

4. ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 6 ปีแต่ไม่ครบ 10 ปี จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 240 วัน

5. ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 10 ปีขึ้นไป จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 300 วัน

ด้านเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ได้เข้าไปดูแลและรับทราบปัญหาที่เกิด โดยเสนอให้พนักงานทั้งหมดเขียนแบบคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน(คร.7)  วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ (คร7)  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

ทั้งนี้ แกนนำได้มีการนัดพนักงานทั้งหมดมาพบกันเพื่อสอบถามความคืบหน้าจากบริษัท ที่บริเวณ(โรงอาหาร)ตรงข้ามหน้าโรงงาน 4 แยกปากแพรก ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยองวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์รับเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 94 ม.5 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เป็นบริษัทผลิตพื้นรองเท้า และรองเท้ายี่ห้อสกอลล์ และ แพน และผลิตรองเท้าแตะสวมใส่ ภายใต้ยี่ห้อ Grcko พื้นรองเท้าจะส่งให้กับบริษัทแพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และรองเท้าได้ส่งให้กับสกอลล์โดยตรง มีพนักงานทั้งหมด 358 คน ดูข้อมูลเพิ่มของบริษัทในเครือสหพัฒนา และกรณีการเลิกจ้างจ่ายค่าชดเชยร้อยละ 30 ที่เว็บไซต์ประชาไท(คนงานปราจีนฯ ประท้วงนายจ้างลอยแพ จ่ายชดเชยแค่ 30% http://www.prachatai3.info/journal/2012/10/43095 และ คนงาน บ.กบินทร์บุรี แพนเอเชียฟุตแวร์ เรียกร้องความเป็นธรรมศาลากลางปราจีนฯ http://www.prachatai3.info/journal/2012/10/43134 )

 

อัยยลักษณ์ เหล็กสุข นักสื่อสารแรงงาน กลุ่มภาคตะวันออก รายงาน