เหมาค่าแรงในเครือเครื่อใช้ไฟฟ้า เฮนายจ้างให้สิทธิ สวัสดิการเท่าลูกจ้าง

สพ.

สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า ประชุมสัญจร กระชับแรงงานสัมพันธ์ ข่าวดีนายจ้างไม่แบ่งแยกลูกจ้างจัดสวัสดิการให้แรงงานเหมาค่าแรงเท่าลูกจ้างประจำ หลังฎีกามาตรา11/1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเลคทรอนิคส์ แห่งประเทศไทย นำโดย นาย แสนนุคม ยลคลา ประธานสหพันธ์แรงงานฯ ได้จัดประชุมสัญจร เป็นครั้งแรกของ สหพันธ์ฯ โดยได้จัดห้องประชุมในบริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย ) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา

นาย โทโมโนบุ โอซึ ( Tomonobu Otsu ) กรรมการผู้จัดการบริษัทพานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย )ได้กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีได้ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ฯทุกท่าน บริษัทฯแห่งนี้ได้ทำการผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ในครัวเรือนภายใต้ เครื่องหมายการค้า พานาโซนิค ส่งออกในแถบเอเชีย และทั่วโลก ส่วนนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ นั้น ทางบริษัทฯยึดถือ ปรัชญาที่ว่า “บริษัท กับ สหภาพแรงงาน เปรียบเสมือนล้อรถ ถ้าล้อไหน ขาดหายไปหรือพังชำรุด รถคันนั้นก็ไม่สามารถวิ่งไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง ที่กำหนดได้ในที่สุด” หมายความว่า บริษัทกับสหภาพแรงงาน ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คือต้องมีความมุ่งหวังในจุดหมายเดียวกัน ถึงบางครั้งจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน แต่สุดท้ายจุดหมายก็คือสิ่งเดียวกัน ในที่สุด
สพ1สพ.2

ส่วน นาย แสนนุคม ยคลา ประธานสหพันธ์แรงงานฯ กล่าวว่า ทางสหพันธ์ฯ ก็ขอขอบคุณผู้บริหารบริษัทพานาโซนิคฯ ที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการสหพันธ์ฯ เป็นอย่างดี และรู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ สหภาพแรงงานพานาโซนิคเองก็เป็นองค์กรที่เป็นกำลังสำคัญให้กับสหพันธ์ฯ ในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างมาก ในวันนี้ถือเป็นบทพิสูจน์แล้วว่า ทางบริษัทฯได้ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของคนงานของบริษัทเป็นอย่างดี และขอขอบคุณแทนคนงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทนี้ด้วย เพราะเนื่องจากแนวปรัชญาของท่านผู้บริหารบริษัทที่เป็นแบบอย่างยึดถือปฏิบัติกันมาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและน่าเอาเป็นแบบย่างยิ่งนัก

วาระที่สำคัญในครั้งนี้ได้มีการปรึกษาหารือเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรา 11/1 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541ตามที่มีฎีกาแล้วด้านความเป็นลูกจ้างรับเหมาค่าแรงว่าให้ได้รับสิทธิและสวัสดิกาเทียบเท่ากับลูกจ้างของบริษัท เนื่องจากบริษัท ซูมิตูโม่ ซึ่งเป็นสมาชิกของสหพันธ์ฯ ที่ทำการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าได้มีการจ้างงานที่เป็นรูปแบบเหมาค่าแรง ( Subcontract ) ขณะนี้ได้มีการจ่ายสวัสดิการต่างๆ เท่ากับพนักงานที่เป็นของบริษัทแล้ว โดยทางบริษัทเล็งความสำคัญของคนงาน ประกอบกับได้มีฎีกาเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาแล้ว ถือเป็นโอกาสอันดี ที่บริษัทจะต้องทำตามกฎหมายให้ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติต่อไป

ทวี ประดับศรี นักสื่อสารแรงงาน รายงาน