เสียงสะท้อนแรงงานข้ามชาติ บทสะท้อนความต้องการแรงงาน

ปัจจุบันมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนกำลังแรงงานที่สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวได้  ทำให้นายจ้างเริ่มมองหาแรงงานข้ามชาติ เพื่อทดแทนแรงงานไทย  ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนกระทรวงศึกษาธิการ ( กรอ.ศธ. ) พบว่า กลุ่มที่จบการศึกษาระดับอาชีวะการศึกษาตกงานน้อยที่สุด  กลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสายสังคมตกงานมากที่สุด และที่น่าตกใจมากที่สุดคือกลุ่มที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือต่ำกว่า เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมาก และกำลงขาดแคลนมากที่สุดด้วย ความต้องการแรงงานในภาคตะวันออก เช่น อุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว ที่มีความต้องการแรงงานมากในทุกระดับการศึกษา แต่กลับมีคนตกงานในทุกระดับการศึกษา (*ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553) อันนีเป็นข้อมูลที่น่าสนใจอย่างมาก และน่าตั้งคำถามถึงนโยบายทางด้านการศึกษาว่า มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงานหรือไม่ พร้อมทั้งอุตสาหกรรมของประเทศยังคงมุมเน้นไปที่แรงงานไร้ฝีมือ หรือแรงงานราคาถูกกันแน่
 
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติของกระทรวงแรงงานพบว่า แรงงานข้ามชาติที่เข้าทำงานในประเทศมีด้วยกัน 3 ชาติหลักๆ คือ  พม่า  ลาว และกัมพูชา    จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรม   การบริการ  เกตรกรรม  และอื่นๆ  โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าจะมีจำนวนมากที่สุด 
 
จากการคำให้สัมภาษณ์ของนาย คะยี  แรงงานชาวพม่า ที่เข้ามาทำงานถูกต้องตามกฎหมายและนายจ้างได้ขึ้นทะเบียนแรงงานให้เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งย่าน ถนนพุทธรักษา จังหวัดสมุทรปราการ  “ผมไม่รู้หรอกว่าที่ผมทำงานอยู่ถูกกฎหมายหรือเปล่าเพราะตั้งแต่เข้ามาทำงานในวันแรกนายจ้างกำชับอยู่ตลอดว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าออกไปไกลเกินกว่าซอยที่ตั้งของโรงงาน เพราะที่โรงงานมีห้องให้อยู่และมีโรงอาหารให้ซื้อกินอยู่แล้ว  นอกจากนั้นผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำไมต้องโดนดูถูกจากเพื่อนร่วมงานบางคน ทั้งๆที่ค่าแรงผมก็ได้น้อยกว่า สวัสดิการหลายๆ อย่างที่คนงานไทยได้ ผมก็ไม่ได้รับแต่ก็ไม่กล้ามีปากมีเสียง เพราะกลัวโดนส่งกลับบ้านที่พม่า หรือแม้แต่บางครั้งเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานเขายังให้ถอดชุดฟอร์มออกจึงจะพาไปโรงพยาบาล แล้วยังสั่งให้บอกหมอด้วยว่าเจ็บจากเรื่องส่วนตัวไม่ใช่จากการทำงาน
 
คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับพลเมืองชั้นสองของประเทศนี้ หวังว่าผู้ที่หน้าที่เกี่ยวข้อง จะรับรู้และรีบหาทางแก้ไขโดยด่วน  
                         
 สัญญา       กรมไธสง       นักสื่อสารแรงงานศูนย์สมุทรปราการ     รายงาน