เสียงที่เราไม่เคยได้ยิน

20130528_111227

ในประเทศไทยมีผู้คนอยู่หลากหลายกลุ่มในสังคม มีทั้งผู้ที่ได้รับโอกาสและผู้ทีขาดโอกาส แต่ส่วนที่เรายังไม่มีโอกาสได้ยินมากนักก็คือเสียงของผู้ที่ขาดโอกาส ผู้เสียโอกาสที่จะเข้าใจเขาเหล่านั้น ถึงเวลาที่เราจะเปิดโอกาส เปิดพื้นที่ในหัวใจของเรามาร่วมฟังเสียงที่เรายังไม่เคยได้ยิน

P5280074P5280021

สังคมไทยเข้าสู่ยุคสังคมของผู้สูงอายุโดยผ่านช่วงเวลาในวัยทำงานที่ต้องต่อสู้กับปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย ล้วนเป็นปัญหาที่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัยจึงเป็นปัญหาในช่วงของการดำรงชีพโดยภายใต้ข้อจำกัดสภาวะร่างแม้รัฐบาลจะพยายามหยิบยื่นเบี้ยผู้สูงอายุให้ก็เพียงน้อยนิด มีพ.ร.บ.การออมแห่งชาติแต่ก็มีปัญหาการบังคับใช้
สัมภาษณ์อรุณี

DSCN8118P5280076

คนไร้บ้านมักถูกมองว่าเป็นตัวปัญหา เป็นตัวทำลายภูมิทัศของประเทศ จนหลงลืมไปว่าเขาเหล่านั้นเหยื่อของการพัฒนาประเทศ พวกเขาถูกผลักให้แปลกแยกในสังคม ทั้งกลุ่มคนตกงาน ผู้ป่วยเรื้อรังผู้เพิ่งพ้นโทษออกมา ไม่มีบัตรประชาชน นั่นหมายถึงสวัสดิการหรือสิทธิที่ควรจะได้รับย่อมถูกตัดไปด้วย ต้องรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาให้ตัวเอง

สำหรับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ สูญชีวิตพลเรือน ทหารไปมากมาย แต่ยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้หญิงมุสลิม

ยังมีเสียงเล็กเสียงน้อยอีกมากมายที่เรายังไม่เคยได้ยิน ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินเข้าไปใกล้ปัญหาและรับฟังปัญหาเหล่านั้นเพื่อจะช่วยตะโกนต่อๆกันไปให้ทุกคุนได้รับฟังเช่นกัน

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน