เศรษฐกิจฟื้นแต่สมาชิกสหพันธ์โดนรุมกินโต๊ะ

สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ประชุมสัญจรประจำเดือนที่ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย   หมู่บ้านบูรพซิตี้  ต. ท่าสะอ้าน อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

ในการประชุมในครั้งนี้สมาชิกสหพันธ์ฯ ได้รายงานสถานการณ์แรงงานในแต่ละพื้นที่ เช่น สหภาพแรงงานแม็กซิส ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ถูกนายจ้างรุกหนักด้วยการยื่นข้อเรียกร้องต่อพนักงานเพื่อลดสวัสดิการแม้จะมีผลกระทบต่อลูกจ้างด้านความเป็นอยู่ก็ตาม

นายชัยรัตน์   บุษรา  ประธานสหภาพแรงงานแม็กซิส  กล่าวในที่ประชุมว่าพนักงานได้ยื่นข้อเรียกร้องตามกฎหมายกำหนดไว้ถูกต้องทุกอย่างและบริษัทมีกำไรไม่ได้ขาดทุน บริษัทกลับยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอลดสวัสดิการที่มีผลกระทบกับพนักงานอย่างมาก  โดยให้ทำงานจาก 2 กะเป็น 3 กะ ลดค่าเช่าบ้านจาก 900 บาทเหลือ 600 บาท แต่ความเป็นจริงค่าเช่าบ้านของพนักงานเจ้าของบ้านปรับขึ้นทุกปี

นายจรัญ   ก่อมขุนทด   ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานในเขตจังหวัดระยอง ให้ข้อสังเกตว่ากรณีนายจ้างยื่นข้อเรียกร้องต่อลูกจ้างตัวเอง ทั้งที่รู้ว่าจะมีผลกระทบต่อลูกจ้างอย่างรุนแรงก็ตาม  เป็นเรื่องที่มีเป้าหมายล้มล้างสหภาพแรงงานโดยตรง  จะเห็นได้จากที่มีการยื่นข้อเรียกร้องครั้งแรกนายจ้างทำผิดขั้นตอนทำให้ข้อเรียกร้องที่ยื่นต่อลูกจ้างตัวเองตกไป  แต่ยังพยามยื่นข้อเรียกซ้ำอีกโดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษานายจ้างที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาซ่องทางยื่นข้อพิพาทต่อลูกจ้างจนนำไปสู่ขั้นสามารถปิดงานและเลิกจ้างลูกจ้างในที่สุด และตอนนี้บริษัทแห่งนี้ได้จ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานแทนพนักงานที่เป็นคนไทย และมีค่าจ้างสวัสดิการเท่ากับคนไทย  ข้อเรียงร้องที่นายจ้างยื่นขอลดสวัสดิการนั้นถือเป็นการทำลายระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

สมบูรณ์   เสนาสี  ศูนย์ข่าวแรงงานฉะเชิงเทรา  รายงาน