เว็บไซต์ Voicelabour ลงข้อความขอโทษบริษัท MMI

ตามที่ทางเว็บไซต์ Voicelabour.org ลงข่าว “ลูกจ้างMMI งง! เจอโทรศัพท์ขอเลิกจ้าง” 27 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งทางนายพิสิษฐ เดชไชยยาศักดิ์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจ จากบริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)จำกัด ส่งเอกสารถึง มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ผู้ดูแลเว็บไซต์ Voicelabour.org สื่อสารแรงงาน และคุณสุชิลา ลืนคำ โดยมีข้อความชี้แจงการทำงานของบริษัทฯต่อกรณีการเลิกจ้าง เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงาน กรณีการเลิกจ้างคนงาน (ข้อความตามหนังสือ) ทางเว็บไซต์ได้ตีพิมพ์ข้อความตามที่ท่านได้เขียนชี้แจงมาดังกล่าวแล้ว

เรื่อง การลงข่าวเกี่ยวกับบริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)จำกัด

เรียน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

          ผู้ดูแลเว็บไซต์ Voicelabour.org สื่อสารแรงงาน

          คุณสุชิลา ลืนคำ

อ้างหัวข้อ “ลูกจ้างMMI งง! เจอโทรศัพท์ขอเลิกจ้าง” 27 พฤศจิกายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข่าว“ลูกจ้างMMI งง! เจอโทรศัพท์ขอเลิกจ้าง” 27 พฤศจิกายน 2554

          เนื่องด้วยเว็บไซต์ Voicelabour.org สื่อสารแรงงาน ที่อยู่ในความควบคุมของท่าน ได้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการเลิกจ้างลูกจ้างของ บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) “ลูกจ้างMMI งง! เจอโทรศัพท์ขอเลิกจ้าง” ซึ่งรายงานโดยคุณสุชิลา ลืนคำ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์พื้นที่รังสิตปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นมา รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น

เนื่องจากข่าวดังกล่าวมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง และไม่ถูกตั้ง ดังนี้

1.  ข้อความที่ว่าบริษัทแจ้งให้คนงานที่ถูกเลิกจ้างมารับเช็คในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 15.00 น. วันเดียวเท่านั้น ซึ่งข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง และไม่ถูกต้อง ความเป็นจริงบริษัทได้แจ้งให้คนงานที่ถูกเลิกจ้างมารับเช็คตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป โดยบริษัทไม่ได้แจ้งให้คนงานที่ถูกเลิกจ้างมารับเช็คในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 วันเดียวเท่านั้นตามข่าว ดังจะเห็นได้ว่า มีคนงานส่วนหนึ่งมารับเช็คหลังจากวันดังกล่าว ซึ่งบริษัทก็ได้ส่งมอบเช็คให้พนักงานโดยไม่มีการโต้แย้งแต่อย่างใด

2. ข้อความที่ว่าบริษัทได้ให้คนงานส่วนหนึ่งที่ทำงานอยู่แผนกตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานย้ายไปทำงานที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีสมาชิกสหภาพแรงงานบางคนที่ไม่พร้อมที่จะไปทำงานที่จังหวัดชลบุรีเนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทาง และมีภาระต้องดูแลครอบครัว บริษัทก็ได้คำขาดกับคนงานว่า ถ้าไม่ไปก็จะไม่ได้อะไร ซึ่งข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง และไม่ถูกต้อง ความเป็นจริงบริษัทให้คนงานส่วนหนึ่งที่ทำงานอยู่แผนกตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานไปทำที่โรงงานชั่วคราวของบริษัทที่จังหวัดชลบุรี เนื่องจากโรงงานของบริษัทซึ้งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครถูกน้ำท่วมเสียหายไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยบริษัทไม่ได้เลิกจ้างคนงานที่ไม่สมัครใจไปแต่อย่างใด อีกทั้งคนงานที่แจ้งว่าไม่สะดวกจะย้ายไปทำงานที่จังหวัดชลบุรีนั้น บริษัทก็จัดให้คนงานดังกล่าวทำงานอยู่ที่โรงงานของบริษัทที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครต่อไป โดยไม่ได้เลิกจ้าง หรือยื่นคำขาดกับคนงานตามข่าวแต่อย่างใด

3.  ข้อความที่ว่าบริษัทจ่ายสิทธิประโยชน์ตามข้อตกลงสภาพการจ้าง เช่น เบี้ยขยัน ค่าอาหารวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ และโบนัส ให้แก่คนงานแล้ว ส่วนเบี้ยขยัน และค่าอาหารนั้น เนื่องจากระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทถูกน้ำท่วมเสียหายจึงไม่สามารถคำนวณ เบี้ยขยัน และค่าอาหารเพื่อจ่ายให้แก่คนงานได้ทันในรอบการชำระค่าจ้างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมาได้ ซึ่งบริษัทก็ได้แจ้งให้คนงานทราบว่า จะจ่ายเงินดังกล่าวให้โดยนำเข้าบัญชีของคนงาน เพื่อที่คนงานจะได้ไม่ต้องเดินทางมารับที่บริษัท โดยได้ให้คนงานลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอีกด้วย

4.  รูปภาพที่ใช้ประกอบการลงข่าวดังกล่าวเป็นรูปภาพของคนงานที่อพยพออกจากนิคมอุตสาหกรรมนวนครอันเนื่องจากเหตุน้ำท่วม โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือคนงานของบริษัทแต่อย่างใด

สำนักงานฯในฐานะทนายความของบริษัทขอเรียนว่าข่าวที่ไม่เป็นความจริง และไม่ถูกต้องดังกล่าวจงใจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า บริษัทปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ให้ความเป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งคนงานของบริษัททำให้บริษัทได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนั้น สำนักงานฯจึงขอให้ท่านทั้งหมดที่ร่วมกันเผยแพร่ข่าวที่อ้างถึง ถอดถอนข่าวดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ของท่านทันที และลงข้อความขอโทษบริษัทในเว็บไซต์ของท่านต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน หากท่านเพิกเฉยแล้ว สำนักงานฯมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการทางกฎหมายทั้งทางแพ่ง และทางอาญาต่อท่านทั้งหมดอย่างถึงที่สุดต่อไป

ทั้งนี้ทางมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ผู้ดูแลเว็บไซต์ Voicelabour.org สื่อสารแรงงาน และคุณสุชิลา ลืนคำ ต้องขอโทษบริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)จำกัด ที่ได้เผยแพร่ข้อความดังกล่าวที่อาจสร้างความเสียงหายให้กับทางบริษัทในครั้งนี้ และยินดีที่จะลงข้อความชี้แจงดังกล่าวตามระยะเวลาที่ท่านกำหนด