เลื่อนปรับขึ้นค่าจ้างอีก 1 เดือน หาข้อสรุปอัตราใหม่ ปรับแน่ 1 ม.ค. 60

20160914_1014271

คณะกรรมการค่าจ้าง เลื่อนพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำออกไป 1เดือน คาดว่าจะได้ข้อสรุปอัตราใหม่ในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนข้อเรียกร้องแรงงานให้ปรับ 360 บาทเท่ากันทั่วประเทศต้องพิจารณาตามเศรษฐกิจ ปรับและมีผลบังคับใช้แน่นอนในวันที่ 1 มกราคม 2560

วันที่14 กันยายน 2559 กระทรวงแรงงาน รายงานว่า ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง)ว่า ที่ประชุมยังไม่มีมติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ และให้เวลาอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไปพิจารณาศึกษาสูตรคำนวณใหม่ เพื่อเพิ่มปัจจัยชี้วัดทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งข้อมูลในการพิจารณารวมกว่า 10 รายกาย เช่น ดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพมวลรวมของประเทศ(จีดีพี) ความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง ผลิตภาพแรงงาน รวมทั้งศึกษาเทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย เนื่องจากสูตรการคำนวณใช้มากว่า 10ปี ทั้งนี้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม คาดว่าจะสามารถสรุปอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ได้ ส่วนข้อเรียกร้อง 360บาทเท่ากันทั่วประเทศนั้น ต้องพิจารณาสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตามความเป็นจริงด้วย เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) และประกาศใช้พร้อมกันทั่วประเทศ 1 มกราคม 2560

ส่วนนายอรรถยุทธ ลียะวณิช กรรมการค่าจ้างฝ่ายนายจ้าง กล่าวว่า คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองที่ส่งมาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ที่มีทั้งปรับและไม่ปรับอัตราค่าจ้าง โดยส่วนที่ปรับจะมาดูว่าคำนวณถูกหรือไม่ตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ โดยที่ประชุมมีมติส่งเรื่องไปให้อนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ไปศึกษาสูตรคำนวณใหม่ ซึ่งจะมีการพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้ง เน้นเรื่องผลิตภาพแรงงาน ส่วนจะขึ้นรูปแบบไหนต้องรอการพิจารณาแบบไตรภาคี ว่าจะคงอัตราเท่ากันทั่วประเทศหรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อมีการประกาศบังคับใช้อัตราค่าจ้าง ผู้ประกอบการที่ต้องเตรียมพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง โดยเฉลี่ยใช้เวลา 60 วัน

ด้านนายสมบัติ น้อยหว้า กรรมการค่าจ้างฝ่ายลูกจ้าง กล่าวยืนยันว่า บอร์ดไม่ได้ประวิงเวลาการปรับค่าจ้าง แต่อยากให้นำข้อมูลที่มีไปพิจารณา เพื่อให้สองฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ หากปรับตามที่เสนอมาสูงสุดกว่า 60 บาท ต้องดูตามสภาพความเป็นจริง และกำลังจ่ายของนายจ้างด้วยเกรงสถานประกอบการอยู่ไม่ได้ จึงอยากให้รอสักระยะ และไม่อยากให้ยึดติดว่าจะต้องอยู่ในรูปแบบใด พร้อมยืนยันบอร์ดค่าจ้างต้องพิจารณาให้รอบคอบ และเชื่อว่าในปี 2560 ปรับแน่นอน