เลิกจ้างอ้างเล่นเฟซ

20150204_122220

ลูกจ้างโวยถูกกลั่นแกล้ง เชื่อเพราะฟ้องคดีนายจ้างซึ่งไม่เคยมีใครกล้าจึงเป็นเหตุถูกเลิกจ้าง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวจารุณี นามจุงจัง ลูกจ้างบริษัทคัตซึยาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามาร้องทุกข์ต่อกลุ่มผู้ใช้อยุธยาและใกล้เคียง เนื่องจากถูกเลิกจ้างเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 โดยนายจ้างอ้างเหตุเล่นเฟซบุ๊กในเวลางานส่งข้อความทำให้นายจ้างเสียหาย และใช้อีเมล์บริษัทฯส่งเอกสารส่วนตัว แต่เจ้าตัวเชื่อว่า เหตุผลจริงๆน่าจะมาจากการที่ตนไปฟ้องศาลเรื่องที่ถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมซึ่งตนเป็นคนแรกที่ฟ้องร้องว่าการโยกย้ายครั้งนี้เป็นการกลั่นแกล้ง เนื่องจากตนทำงานด้านเอกสารแต่กลับย้ายให้ไปทำงานในกระบวนการผลิต

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องทุกข์ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียงได้กล่าวว่า “จากข้อหาที่กล่าวอ้างในหนังสือเลิกจ้างนั้น อ้างเหตุการเล่นเฟซฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เรื่อยมา โดยไม่มีการเรียกลูกจ้างมาตักเตือนใดๆเลย แต่หลังจากลูกจ้างฟ้องศาลกรณีนายจ้างมีการโยกย้ายงงานไม่เป็นธรรม จึงได้มีการหาเหตุกรณีลูกจ้างเล่นเฟซบุ๊กมาเลิกจ้างทันที และหากมองตามหน้างานของลูกจ้างรายนี้ คือการทำงานด้านเอกสารซึ่งทำงานสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ แน่นอนว่าการใช้การสื่อสารซึ่งต้องใช้เฟซบุ๊กในเวลางานนั้นไม่ถูกต้องแน่นอน รวมถึงการโพสข้อความที่ไม่เหมาะสมแต่ลูกจ้างเห็นว่า เป็นการโพสในช่องส่วนตัวเฉพาะและไม่ได้ระบุชื่อใคร เป็นการระบายความในใจไม่มีเจตนาให้ใครต้องเสียหาย ส่วนการใช้อีเมล์ของบริษํทฯนั้น เนื่องจากนายจ้างติดประกาศโยกย้ายลูกจ้าง ลูกจ้างจึงถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานและส่งเข้าอีเมล์ส่วนตัว คิดว่า ทางนายจ้างน่าจะมีการเรียกลูกจ้างมาสอบสวนและลงโทษตามขั้นตอนไม่ใช้นำมาเป็นเหตุเลิกจ้างทันทีโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าว แสดงถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิเป็นเรื่องการไม่พอใจส่วนตัวหรือไม่จึงเอาความเสียหายของบริษัทฯมาอ้าง

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน