เลิกจ้างสมาชิกสร.เพื่อนแรงงานไทยข้อหาทำให้นายจ้างเสียชื่อเสียง

เพื่อนประธานสหภาพแรงงานเพื่อนแรงงานไทยพาสมาชิกฯมาร้องที่กลุ่มอมตะฯหลังถูกเลิกจ้างเพราะโพสรูปและข้อความลงเฟส หลังมีคำสั่งให้สมาชิกสร.ไปอยู่รวมกันที่เต็นท์ที่จัดให้ รอนายจ้างเรียกเข้าทำงานเพียงวันเดียว งงหนังสือเลิกจ้างก็ไม่เห็น เพียงอ่านให้ฟัง ซ้ำยังถามว่า “เสียใจไหมที่ออกงานโดยไม่ได้อะไรเลย”

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 นายสิทธิพร ดงบังประธานสหภาพแรงงานเพื่อนแรงงานไทย ได้พานางสาวเอื้องฟ้า ธรรมนามสมาชิกสหภาพแรงงานฯซึ่งถูกเลิกจ้างมาร้องเรียนที่กลุ่มสหภาพแรงงานอมตะ-เวลโกร์ว สัมพันธ์ เนื่องจากไปลงรูปที่ถ่ายตอนไปอยู่รวมกันในเต็นท์วันแรกและเขียนข้อความว่า “มาทำอะไรกันพี่ๆ”ลงในเฟสบุ๊ค ซึ่งทางบริษัททีเอออโตโมทีพ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด อ้างว่าทำให้บริษัทเสียหายและเสียชื่อเสียงจึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยจ่ายเพียงค่าจ้างที่ค้างไว้เท่านั้น และก่อนที่นางสาวเอื้องฟ้าจะออกจากห้องประชุมทางบริษัทฯยังถามว่า“เสียใจไหมที่ออกงานโดยไม่ได้อะไรเลย”

ด้านนายมงคล ยางงาม เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องได้สอบถามข้อเท็จจริงพบว่าทึ้งรูปและข้อความไม่น่าจะทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย ดังนั้นเหตุผลในการเลิกจ้างครั้งนี้จึงไม่เป็นธรรมสำหรับลูกจ้างอีกทั้งอยู่ในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลบังคับใช้จึงถือเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518จึงได้ทำเอกสารประกอบคำร้องครส.1เพื่อจะไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 นายมงคล ยางงาม ได้พานางสาวเอื้องฟ้า ธรรมนามไปแจ้งต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานให้ลงบันทึกข้อความเพื่อแสดงเจตนาว่าไม่ได้เข้าใจไปเองว่าถูกเลิกจ้างเนื่องจากทางนางสาวเอื้องฟ้าไม่ได้เห็นหนังสือเลิกจ้างเพียงแค่อ่านให้ฟังและไม่แน่ใจว่าผู้ที่เรียกไปพบมีอำนาจในการเลิกจ้างหรือไม่ เมื่อทางพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้โทรไปสอบถามทางบริษัทฯและได้รับการยืนยันว่าเป็นการเลิกจ้างจริงจึงได้ยื่นแบบคำร้องครส.1พร้อมเอกสารประกอบและได้ให้ข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี แล้วจึงเดินทางกลับ

สำหรับสภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกสหภาพแรงงานที่ยังไม่ได้เข้าทำงานในสายการผลิต พบว่าทางบริษัทฯได้ตั้งเต๊นท์ให้อยู่บริเวณประตูด้านหลังของบริษัทฯและให้ลงเวลาเข้างาน09.00น.และลงเวลาเลิกงานเวลา16.30น.พักกลางวันเวลา13.00น.สามารถออกไปรับประทานอาหารข้างนอกได้อีกทั้งบริษัทฯได้ออกประกาศให้สมาชิกสหภาพแรงงานฯทำตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯเสมือนกับทำงานในสายการผลิตและจำกัดพื้นที่ให้อยู่เพียงในเต็นท์และให้ใช้ห้องน้ำร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่บริเวณเต็นท์

ล่าสุด ทางสหภาพแรงงานได้กำหนดว่าจะมีการไปยื่นหนังสือต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบการกระทำที่ทางบริษัทให้พนักงานรายงานตัวต่อบริษัทวันละ 2 รอบ โดยไม่ให้ทำงาน ให้รออยู่ในเต็นท์ มีกล้องวงจรปิดคอยดูพนักงาน และช่วงนี้มีฝนตกน้ำท่วมลมพัดแรงอากาศร้อนอาจส่งผลต่อสุขภาพและความไม่ปลอดภัยด้านสุขภาพของคนงาน ทั้งนี้ทางบริษัทได้เรียกลูกจ้างเข้าทำงานแล้ว 7 คนกลับเข้าทำงานแล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังต้องรออยู่ที่เต็นท์ทุกวัน ส่วนคนงานที่ถูกนายจ้างเลิกจ้างก็คงต้องดำเนินการตามกฎหมายด้วยลูกจ้างมองว่าไม่เป็นธรรม

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก รายงาน