เร่งทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ความปลอดภัย

safety

มติชน / 26 ธ.ค.56

นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 สำหรับหน่วยงานราชการ ซึ่งมีผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกว่า 400 คน ว่า

พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯกำลังจะมีผลบังคับใช้ จึงต้องสร้างความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ดี เชื่อว่าการทำงานต่อไปนี้ต้องมีการยกระดับเรื่องนี้ เพราะเกณฑ์ความปลอดภัยของไทยปีนี้อยู่ที่ระดับ 4 แม้จะไม่สูงนัก แต่ได้ตั้งเป้าให้ลดเหลือเพียงระดับ 2 เพื่อให้เป็นศูนย์ในที่สุด โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างถูกต้องให้กับแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ และการจัดทำคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้น เน้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการป้องกันอัคคีภัย นอกจากนี้ในส่วนของต่างจังหวัด จะมีคณะอนุกรรมการความปลอดภัยในการดูแลควบคุมเรื่องความปลอดภัยในต่างจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

ทั้งนี้ ในสถานประกอบการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่มีคุณภาพตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด คือ ในส่วนของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หากมีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีหน่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะ ส่วนหน่วยงานราชการ ต้องมีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

“กสร.จะร่วมกับมหาวิทยาลัยนำหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพเข้าไปบรรจุในการเรียนการสอนเพื่อให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันพยามผลักดันให้สถาบันความปลอดภัยเป็นองค์การมหาชน เพื่อให้การดูแลบริหารงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น” นายพานิชกล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัย 29 แห่ง สามารถผลิตบุคลากรด้านความปลอดภัยได้เพียงปีละ 1,500 คน จากความต้องการปีละ 4,000 คน