เรียกร้องให้มีศูนย์เด็กเล็กในสถานประกอบการ

ศูนย์เลี้ยงเด็ก

การเล่นโอบกอดและบอกรักลูกเป็นสิ่งที่ น.ส.เยาวดี ผูกโอสถ ผู้ใช้แรงงานฉะเชิงเทราคนนี้ทำเป็นประจำ การทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเพียงลำพังเพื่อให้พอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ทั้งค่าเช่าห้อง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่างวดรถจักรยานยนต์ ค่าอาหาร ค่านม ทำให้เธอต้องทำงานหนักและทำงานล่วงเวลาเพิ่ม วันหยุดหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์จึงเป็นวันที่เธอได้อยู่ใกล้ชิดลูกและเนื่องจากสถานประกอบการที่เธอทำงานยังไม่มีสถานรับเลี้ยงเด็กเธอต้องนำลูกไปฝากเลี้ยงซึ่งมีค่าใช้จ่ายอีกเดือนละ 5,000 บาท เงินที่ใช้จ่ายในแต่ละเดือนจึงแทบไม่เพียงพอและเหลือเก็บเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับลูก ไม่ต่างจากผู้ใช้แรงงานหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ที่มีความกังวลถึงการเลี้ยงดูบุตรเพราะอาจจะต้องนำลูกไปฝากให้พ่อเลี้ยงตามต่างจังหวัด

17

ทองศรี สีหาบัตร ผู้ใช้แรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา ถ้าเอาไปให้แม่ต่างจังหวัดเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลเขา ไม่ได้เลี้ยง ไม่ได้อบรมสั่งสอนเขาเหมือนที่เราอยู่ด้วยก็อยากให้มี

20

เยาวดี ผูกโอสถ ผู้ใช้แรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา ถ้าบริษัทช่วยได้ตรงนี้ก็น่าจะลดค่าใช้จ่ายได้เยอะ ค่าจ้างเลี้ยงดูลดได้เยอะลดหลายอย่างจะทำให้มีเงินเก็บตรงนี้

ประธานสหภาพแรงงาน เอส เอส แอล ประเทศไทย กล่าวว่าจำนวนแรงงานหญิงปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น บางโรงงานในพื้นที่ตะวันออกมีผู้หญิงทำงานกว่าร้อยละ 80 แต่เนื่องจากไม่มีศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการทำให้แรงงานบางส่วนต้องลาออกเพื่อไปเลี้ยงดูลูก จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันส่งเสริมให้สถานประกอบการเห็นความสำคัญในเรื่องนี้

15

เรืองรุ่ง วิเชียรพงษ์ รองประธานเครือข่ายแรงงานสตรีทีม บางโรงงานก็ต้องยอมรับว่านายจ้างเขาค่อนข้างจะใจดีมีการจัดตั้ง อย่างกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีก็ได้มีการสร้างศูนย์เลี้ยงเด็กในซอยวัดคู่สร้าง ซึ่งศูนย์เลี้ยงเด็กนี้ก็อย่างที่บอกต้นทุนมันอาจจะต่ำสภาพแวดล้อมอาจจะไม่ดีเพราะว่าขาดการส่งเสริมจากภาครัฐ เพราะฉะนั้นอยากให้ภาครัฐจริงจังในการช่วยหนุนในเรื่องของศูนย์เลี้ยงเด็กให้มากขึ้นและให้มันเกิดขึ้นจริงๆเสียที

การจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กและมุมนมแม่ในสถานประกอบการเป็นสวัสดิการที่ไม่มีกฎหมายบังคับ ซึ่งรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าได้ดำเนินการรณรงค์ขอความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันเริ่มมีสถานประกอบการให้ความสำคัญจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กแล้ว 76 แห่ง

ปฐม เพชรมณี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถ้าเป็นเขตนิคมอาจจะมีอุปสรรคว่าในเขตนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อเด็กถ้าไปตั้งศูนย์เด็กเล็ก เช่น อาจจะมีมลภาวะต่างๆอาจจะมีอุปสรรคบ้าง แต่ถ้าเป็นสถานประกอบการที่ตั้งอยู่จ่างหากเขาก็มีความพร้อม

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเชื่อว่ามาตรการลดหย่อนภาษีให้กับสถานประกอบการที่จะตั้งศูนย์เด็กเล็กจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้สถานประกอบการให้ความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้นและหากสถานประกอบการส่งเสริมให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะช่วยส่งผลดีในการทำงานในสถานประกอบการเช่นกัน

ทัศนีย์ ประกอบบุญ Thai PBS รายงาน