“เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน สานสัมพันธ์วันเด็ก ลูกหลานแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ” : 12 มกราคม 2556

 

“เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน สานสัมพันธ์วันเด็ก ลูกหลานแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ” : 12 มกราคม 2556
 
ถ้าช่วงนี้ใครติดตามข่าวในโทรทัศน์หรือตามหน้าหนังสือพิมพ์จะเห็นข่าวการเลิกจ้างสาวฉันทนาโรงงานวีณาการ์เมนต์ ที่ตั้งอยู่ที่ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ในพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของโรงงานหลายแห่ง ที่มีการจ้างงานแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ ทั้งพม่า ลาว กัมพูชา และโรฮิงญา ทุกๆเช้าตรู่ที่สาวฉันทนาต้องเดินทางไปทำงานในโรงงาน ก็เป็นเวลาเดียวกับที่เด็กๆลูกหลานของพวกเธอก็ต้องเดินทางไปโรงเรียนเหมือนกัน
 
 
โรงเรียนวัดคลองยาง เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ ใน ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี แม้เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กๆ ที่มีเพียงครู  6 คน และเด็กๆทั้งไทยและข้ามชาติรวม 29 คน  แต่ครูก็ไม่เคยท้อถอยยังคงมุ่งมั่นในการสอนเพื่อทำให้เด็กๆเหล่านี้อยู่ร่วมกันอย่างศานติสุข และเติบโตอย่างมีศักดิ์ศรี เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมไทยต่อไปในอนาคต
 
แต่นั่นเองแม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เปิดโอกาสให้เด็กๆทุกคนได้เรียนหนังสือ แต่ค่าใช้จ่ายที่แวดล้อมในการเข้าถึงการศึกษา ก็ยังเป็นภาระมิใช่น้อยที่สาวฉันทนาและครอบครัวต้องแบกรับทุกวี่วัน ทั้งเสื้อผ้า-กระเป๋า-ค่าอาหาร-ค่าเดินทาง  หรือแม้กระทั่งค่ายา ที่ยามเด็กๆเจ็บป่วย โดยเฉพาะเด็กๆแรงงานข้ามชาติที่ทุกวันนี้ประเทศไทยก็ยังไม่มีกฎหมายดูแลเด็กๆกลุ่มนี้ หลายครั้งที่คนเป็นครูต้องแบกรับภาระดังกล่าวแทนครอบครัวของเด็กๆ
 
หรืออีกหลายครอบครัวที่มีหนี้สินเยอะ ค่าแรงแค่ 300 บาท เมื่อเทียบกับค่าครองชีพที่ทบทวีขึ้นทุกวัน หักค่าขนมลูก ค่ากับข้าวเช้า-เย็น การทำงานที่เรียกว่า “หาเช้า-กินค่ำ” ก็แทบจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว สุดท้ายอีกหลายครอบครัวก็ต้องลดค่าใช้จ่ายโดยให้เด็กเลิกเรียนหนังสือและออกมาทำงานแทน 
 
ก็เพราะเราคือ ครอบครัวเดียวกัน ลูกหลานแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ ก็คือลูกหลานของพวกเรา
 
กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง ในฐานะองค์กรสมาชิกของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ที่ทำงานด้านการเข้าถึงและคุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่มในพื้นที่สระบุรีและใกล้เคียง จึงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ในฐานะมือเล็กๆเราจะทำอะไรได้บ้าง ???? เพื่อให้หัวใจดวงเล็กๆได้เติบโตขึ้นมาในสังคมไทยอย่างมีคุณภาพ
 
ดังนั้นเนื่องในวันเด็กที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ทางกลุ่มฯจึงได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็กๆในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆเหล่านั้นได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆที่ว่าจะเป็นเกมส์หรือการตอบคำถาม รวมทั้งจะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆทุกคนด้วย
 
อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีฯ ยังขาดงบประมาณบางส่วนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเฉพาะทุนการศึกษา รวมทั้งสิ่งของ-ของเล่น ที่จะมอบให้เด็กๆเหล่านั้น 
 
เพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสเติบโตและเรียนหนังสือได้จนจบ และค่าแรง 300 บาท ก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการทำให้เด็กไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ 
 
ทางกลุ่มจึงเรียนมายังทุกท่าน เพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือความอนุเคราะห์ด้านอื่นๆในการจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ โดยแจ้งจำนวนทุนการศึกษาหรือสิ่งของที่จะบริจาคได้ที่  นายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย หน่วยปฏิบัติการฝ่ายกิจกรรม กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง โทร : 081-3424263 หรือแจ้งความจำนงที่ email : pornnarai2516@gmail.com  ภายในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม ศกนี้ และขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมมอบทุนการศึกษาและสิ่งของด้วยตนเองที่โรงเรียนในวันและเวลาดังกล่าว
 
ด้วยจิตคารวะและเชื่อมั่นพลังเล็กๆของพวกเราทุกคน ที่จะสร้างสังคมที่น่าอยู่สำหรับเด็กๆทุกคนทุกเชื้อชาติบนแผ่นดินไทย มาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ด้วยความรัก การแบ่งปัน เพื่อสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันอย่างศานติสุขครับ 
a