เผย..กรรมาธิการประกันสังคมให้สิทธิตั้งครรภ์ไม่จำกัด สมทบ 5 เดือนได้สิทธิ

 

2011-12-07 20.51.16

กรรมาธิการฯเผยที่ประชุมพิจาณาให้สิทธิตั้งครรภ์แบบไม่จำกัดสิทธิ ลดจ่ายสมทบครบ 5เดือนใช้สิทธิคลอดได้ เหมาท้องละ 13,000 บาท ล่าสุดพิจารณาร่างกฏหมายถึงมาตรา39 มาตรา 40 แล้ว ช้ำผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ประชุมไม่ปรับแกจ่ายสมทบ 2 เท่าสิทธิเหมือนเดิม มาตรา 40 รัฐร่วมจ่ายสมทบไม่เกินกึ่งหนึ่ง

วันนี้(11 ธ.ค.57) ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย นางสาวอรุณี ศรีโต กรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ….กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมาธิการมีความคืบหน้าไปหลายมาตรา ล่าสุด ได้ประชุมพิจารณาถึงมาตรา 39 และมาตรา 40 แล้ว

PA170132

มาตรา 39 ประกันสังคมไม่มีอะไรเปลี่ยนยังคงเดิมหมด เพราะทางสำนักงานประกันสังคมผู้ร่างกฎหมายไม่ได้แก้กฎหมายทุกมาตรารวมทั้งมาตรา 39 ที่ตนในฐานะตัวแทนผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่รวบรวมข้อเสนอว่า ต้องการที่จะปรับแก้เรื่องการส่งเงินสมทบให้รัฐบาลมีการสมทบในส่วนของนายจ้าง ด้วยปัจจุบันนี้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต้องจ่ายเงินสมทบสองเท่า ทั้งที่เป็นกลุมคนที่ตกงาน หรือลาออกหลุดมาจากมาตรา 33 เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีรายได้ จึงมีข้อเสนอให้มีการปรับแก้เรื่องการจ่ายเงินสมทบให้เหลือเพียงเท่าเดียว และให้รัฐสมทบร่วม ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ สรุปว่าแก้ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องหลักการแก้ไขไม่ได้ มาตรา 39 ให้คงเดิม ตนจึงขอแขวน เพื่ออภิปรายในการประชุมสภานิติบัญญัติ (สนช.) ซึ่งก็มีคนแขวนไว้หลายมาตราเหมือนกัน แม้กระทั้งเรื่องการคุ้มครองคนทำงานบ้านก็มีบางท่านมองว่า การคุ้มครองยังไม่ควรครอบคลุมถึงแรงงานบางกลุ่ม เช่นคนทำงานบ้าน

Untitled-1

มาตรา 40 ได้เขียนกำหนดไว้ว่า ให้รัฐจ่ายสมทบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบที่ประชุมไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะส่งเงินสมทบเท่าไร และสิทธิประโยชน์ยังเป็นเช่นเดิมไหม ซึ่งก็ให้ออกเป็นกฎกระทรวงโดยรัฐมนตรี แต่ได้กำหนดว่าต้องมีส่วนร่วมจากตัวแทนผู้ประกันตน

กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด) สรุปตามข้อเสนออนุกรรมาธิการฯคือ วาระละ 4 ปี ไม่เกิน 1วาระเท่านั้น

กรณีคลอดบุตร ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมกำหนดว่าสิทธิเกิดเมื่อส่งเงินสมทบ 7 เดือน และตั้งครรภ์คลอดได้ไม่เกิน 2 ท้อง เหม่าจ่ายค่าคลอด 13,000 บาท แต่ที่ประชุมได้มีชี้แจงหาเหตุผลมานำเสนอตัวแทนแรงงานเสนอตามข้อเสนออนุกรรมาธิการฯสรุปมาว่าจ่ายสมทบ 1 เดือนก็ควรได้รับสิทธิ และไม่ควรจำกัดจำนวนท้อง เพราะเหมือนกับการคุมกำเนิดประชากรชาติ เพราะปัจจุบันนี้กำลังแรงงานขาด ต้องพึ่งแรงงานเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจจำนวนมาก ซึ่งจากการนำเสนอข้อมูลคณะกรรมาธิการฯ สรุปว่าให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 5 เดือน ใช้สิทธิท้องได้ไม่จำกัด คือสามารถท้องได้ไม่ถูกคุมกำเนิดด้วยการจำกัดสิทธิอีก

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน