ตัวแทนแรงงานลงสมัคร ชิงผู้พิพากษาสมทบภาค 2

Untitled-3

สหภาพแรงงานหลายแห่งส่งผู้นำลงสมัครคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบ หวังเป็นตัวแทนพิทักษ์ความเป็นธรรม

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 นางเรืองรุ่ง วิเชียรพงษ์ เหรัญญิกกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ย่านเวลโกร์ว เดินทางไปเลือกตั้งผู้พิพากษาสมทบ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เวลา 09.00 – 15.00 น.

นางเรืองรุ่ง วิเชียรพงศ์ กล่าวว่า การไปเลือกตั้งในครั้งนี้เพราะหวังว่าคนที่ตัวเองได้เลือกนั้น เพราะสนับสนุนคนที่ไว้ใจ ที่ทำงานให้กับแรงงานอย่างเสียสละ เข้าไปช่วยเหลือแรงงานอย่างแท้จริง และยังเป็นคนที่รู้จักกัน อย่างน้อยต้องให้คำปรึกษาอย่างถี่ถ้วน แล้วทุกวันนี้ปัญหาแรงงานมีมากมาย ที่เข้าไปสู่การฟ้องร้อง แล้วผลก็ออกมาไม่เข้าข้างฝ่ายลูกจ้างเลย เพราะอาจเป็นเพราะข้อมูลเหตุผลน้อย ก็เป็นได้ ดังนั้นจึงต้องไปทำหน้าที่เลือกต้องตามระบบไตรภาคี

Untitled-5Untitled-4

นายไพบูลย์ ค่อมสิงห์ เป็นตัวแทนองค์กรสหภาพสังกัดกลุ่มฯย่านเวลโกร์วให้สัมภาษณ์ว่า อยากให้คนที่ทำงานเพื่อคนงานอย่างแท้จริงเข้าไป เพราะผมมองว่าข้อมูลบางอย่าง บางมุมมองอาจจะไม่จัดเจน เพราะข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงตัวแทนฝายลูกจ้างจะถ่ายทอดได้ดีกว่า

อีกอย่างบางครั้งฝ่ายลูกจ้างก็ถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะรู้กฎหมายน้อย หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สิ่งที่อยากเห็นคือคดีด้านแรงงานทุกเรื่องจบกันได้อย่างสันติ นายจ้างและลูกจ้างกลับเข้ามาทำงานด้วยกันอย่างเข้าใจกัน

จำนวนผู้ลงสมัครคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง 37 คน คัดเลือกให้เหลือเพียง 30 คน จำนวนจำนวนผู้ลงสมัครคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกนายจ้าง 47 คน คัดเลือกให้เหลือเพียง 30 คน

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มฯย่านเวลโกร์ว รายงาน

รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฝ่ายลูกจ้าง

รายชื่อ 1

รายชื่อ2