เปิดถนนนักข่าวพลเมืองสายแรงงาน

ถึงเวลาแรงงานเลิกประท้วงปิดถนนหันมาเปิดถนนนักข่าวพลเมืองสายเลือดแรงงานแทน
 
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เจ้าหน้าที่เทคนิคจากทีวีไทย ได้จัดสัมมนาการเขียนสคลิปข่าวและการตัดต่อภาพข่าวทีวี ในโครงการนักข่าวพลเมือง และมีกลุ่มแรงงานจาก 7 ศูนย์แรงงานทั่วประเทศเข้าร่วม โดยการประสานงานของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย การสัมมนาจัดขึ้นที่ จันทรเกษมปาร์ค ย่านรัชดาเป็นเวลา 3 วัน
 
การจัดสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการเปิดมุมมองและแนวทางการนำเสนอปัญหาของผู้ใช้แรงงานที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ  ด้วยการเสนอข่าวหรือเรื่องราวของตัวเองให้สาธารณะชนทราบและหาแนวร่วมในการต่อสู้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง แทนการประท้วงหน้าโรงงานและปิดถนนเหมือนที่ผ่านมา
 
เจ้าหน้าที่ทีวีไทยยังยกตัวอย่างการต่อสู้ของกลุ่มสมัชชาคนจนที่ต่อสู้มายาวนานในเรื่องเขื่อนปากมูล แต่มาสำเร็จได้ด้วยการเปลี่ยนแนวคิดการต่อสู้ จากการขอค่าชดเชยมาตลอดมาเป็นการนำเสนอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตัวเองที่เดือดร้อนจากการสร้างเขื่อน  เพื่อให้สาธารณะชนรู้ว่าการสร้างเขื่อนนั้นได้ทำลายวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขาอย่างไร
 
จากตัวอย่างนี้ฝ่ายแรงงานก็สามารถนำไปใช้ได้ ด้วยการหันกลับมาทบทวนการต่อสู้ที่ผ่านมาว่าสำเร็จหรือล้มเหลว  หากเปลี่ยนจากประท้วงปิดถนนมาเป็นการเปิดถนนนักข่าวพลเมืองสายเลือดแรงงานแทน  เพื่อนำเสนอความจริงของแรงงานต่อสาธารณะชน  และเป็นที่สนใจนำไปสู่การกดดันให้มีการแก้ไขจากส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
 
สมบูรณ์ เสนาสี ศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรารายงาน