เปิดตัวสร.แรงงานKFC จัดประชุมใหญ่ครั้งแรก

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ที่สำนักงานสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และ โลหะ แห่งประเทศไทย ได้ทำการเปิดประชุมใหญ่ครั้งแรก ของสหภาพแรงงาน อาหาร และ บริการ ประเทศไทย ( KFC ) อย่างเป็นทางการ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 20 กว่าคน รวมทั้งแขกผู้เกียรติจากผู้นำแรงงานภาคเอกชน และผู้นำแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ มาร่วมให้กำลังใจจำนวนมาก
 
การประชุมในครั้งนี้ถือว่า เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งสหภาพฯ ขึ้นมา ในเดือน พฤษภาคม ที่ผ่าน จากการร่วมตัวของพนักงานจำนวน 15 คน เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานที่ทำงานในบริษัทดังกล่าว จากการยื่นข้อเรียกร้องนั้นได้มีการใช้การลงลายชื่อของพนักงานจำนวนกว่า 200 คนจากพนักงานหลายสาขาในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งเป็นผลทำให้ผู้ก่อการจำนวน 3 คน โดนเลิกจ้าง โดยนายจ้างอ้างว่า การยื่นข้อเรียกร้องของพนักงาน ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีพนักงานทั่วประเทศราวแสนคน ทั้งนี้ในส่วนของคนงานทั้ง 3 คนได้รับความช่วยเหลือ จากศูนย์ช่วยเหลือและการจัดการวิกฤตแรงงาน ในการเข้ามาช่วยเหลือการต่อสู้ด้านกฎหมาย พร้อมทั้ง IUF ประเทศไทย ช่วยประสานงานและแจ้งข่าวการละเมิดสิทธิแรงงาน ไปยังเครือข่ายต่างประเทศ รวมถึง SC- THAILAND ช่วยสนับสนุนข้อมูลในการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงาน
การประชุมสามัญครั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรการบริหารชุดแรกจำนวน 9 คน และมีการรับรองข้อบังคับต่างๆ เพื่อรองรับการบริหารของกรรมการสหภาพฯ ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยมีคุณ ภาณุมาศ  เพียรพิทักษ์ เป็นประธาน และคุณมาลี  ดาณีสมัน  เป็น เลขาธิการ
 
อนึ่ง สหภาพแรงงาน อาหารและบริการ ประเทศไทย (KFC)ได้รับการจดทะเบียนวันที่  6 พ.ค. 54  
 
ทวี     ประดับศรี  นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวแรงงานสมุทรปราการ รายงาน