เล็งฟ้องมูลนิธิด้านสิทธิ ไม่จ่ายค่าจ้างค้างจ่าย-ค่าชดเชยหลังปิดตัว

workersrightshumanrihts

ลูกจ้างเตรียมร้ององค์กรด้านสิทธิแรงงาน ปิดตัวไม่จ่ายค่าจ้างค้าง-ค่าชดเชย กรรมการบอกสัญญาจ้างทำตรงต่างประเทศ ให้ไปขอรับกับองค์กรที่มาเลเซีย

วันนี้(24ตุลาคม 2557) แหล่งข่าวแจ้งว่า ได้มีองค์กรด้านสิทธิแรงงานแห่งหนึ่งในประเทศไทยได้ปิดตัวลงแต่ไม่จ่ายค่าจ้างค้างจ่าย และค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง และแม่บ้านจำนวน 2 ท่าน ซึ่งทำงานมากกว่า 7 ปี โดยอ้างว่าลูกจ้างดังกล่าวได้ทำสัญญาจ้างกับทางองค์กรแม่ที่ต่างประเทศ ไม่ได้ทำสัญญาจ้างงานในประเทศไทยฉะนั้นต้องไปร้องให้องค์กรที่อยู่ในประเทศมาเลเซียมาจ่ายค่าจ้างที่ค้างจ่ายและค่าชดเชยตามกฎหมาย

แหล่งข่าวยังกล่าวอีกว่า องค์กรทางมาเลเซียได้ทำหนังสือแจ้งมาทางกรรมการ 4 ท่านซึ่งประกอบด้วยกรรมการด้านสิทธิผู้หญิง ด้านกฎหมาย ด้านแรงงานนอกระบบและอาจารย์ด้านกฎหมาย ว่าให้นำเงินในบัญชีที่จดทะเบียนมูลนิธิ มาจ่ายเป็นค่าจ้างที่ค้างไว้อยู่ประมาณ 4 เดือน โดยองค์กรทางมาเลเซียก็ได้ทำหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ให้สิ้นสุดการทำงานเดือนตุลาคม โดยให้ทำเพียงเดือนกันยายน 2557 ส่วนเดือนตุลาคมให้เป็นโบนัสในการพักผ่อนไม่ต้องทำงานแต่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งมีเงินอยู่ในบัณชีจดทะเบียนราว 2 แสนบาท แต่อย่างไรก็ตามทางองค์กรที่มาเลเซียได้ทำหนังสือมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ประกาศขายทรัพย์สินเท่าที่มีมาจ่ายเป็นเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนขณะที่รอ ซึ่งปัจจุบันนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ท่านยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะได้รับค่าจ้างค้างจ่าย และค่าชดเชยหรือไม่จากกรรมการบริหารมูลนิธิในประเทศไทย นอกจากคำตอบเดิมที่เคยคุยไว้ว่าลูกจ้างทั้ง 2 คนทำสัญญาจ้างกับองค์กรต่างประเทศ ต้องไปรับเงินจากต่างประเทศ และถือว่าไม่ใช่ลูกจ้างขององค์กรในประเทศไทย

ทั้งนี้ลูกจ้างเองก็กังวลใจต่อประเด็นความเป็นลูกจ้างตามที่ทางกรรมการอ้าง แต่ในความจริงคือพวกเขาทำงานอยู่ในมูลนิธิในประเทศไทย ซึ่งคิดว่าเป็นระบบการควบคลุมอยู่แล้ว และขณะนี้ทางกรรมการเองก็จะมีการเร่งประชุมเพื่อหาทางออกโดยเร็วด้วยเช่น”แหล่งข่าวกล่าว

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน