เคาะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5-6 บาท บังคับใช้ 1 ม.ค.63

ประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 1 ม.ค.63 ปรับขึ้น 5-6 บาท ชลบุรี -ภูเก็ตค่าจ้างสูงสุด336 บาท 3 จังหวัดภาคใต้นราธิวาส ปัตตานี และยะลา รั่งท้าย 313 บาทต่อวัน

วันที่ 6 ธันวาคม 2562  คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 ครั้งที่ 6/ 2562 ได้ประชุมพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ โดยมีมติการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2562 โดยประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5-6 บาท ภายในวันที่ 1 มรกราคม 2563 ซึ่งแบ่งเป็น 10 ระดับ ได้แก่

  1. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชลบุรี และภูเก็ต อัตราค่าจ้างเดิมวันละ 330 บาท ปรับขึ้นเป็น 336 บาท ปรับขึ้น 6 บาท/วัน
  2. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง อัตราค่าจ้างเดิมวันละ 330 บาท ปรับขึ้น 335 บาท ปรับขึ้น 5 บาท/วัน
  3. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  สมุทรสาครมี 6 จังหวัด อัตราค่าจ้างเดิมวันละ 325 บาท ปรับขึ้นเป็น 331 บาท ปรับขึ้น 6 บาท/วัน
  4. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ฉะเชิงเทรา อัตราค่าจ้างเดิมวันละ 325 บาท ปรับเป็น 330 บาท ปรับขึ้น 5 บาท/วัน
  5. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด กระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี รวม มี 14 จังหวัด อัตราค่าจ้างเดิมวันละ 320 บาท ปรับเป็น 325 บาทปรับขึ้น 5บาท/วัน
  6. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปราจีนบุรีอัตราค่าจ้างเดิมวันละ 318 บาท ปรับค่าจ้างเป็น 324 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 6 บาท
  7. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม มี 6 จังหวัด อัตราค่าจ้างเดิมวันละ 318 บาท ปรับเป็นค่าจ้าง 323 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท/วัน
  8. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุงพิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์ มี 21 จังหวัด อัตราค่าจ้างเดิมวันละ 315 บาท ปรับเป็นค่าจ้าง 320 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท/วัน
  9. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อุทัยธานี และอำนาจเจริญ มี 22 จังหวัด อัตราค่าจ้างเดิมวันละ 310 บาท ปรับเป็นค่าจ้าง 315 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท/วัน
  10. ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา มี 3 จังหวัด อัตราค่าจ้างเดิมวันละ 308 บาท ปรับเป็นค่าจ้าง 313 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท/วัน