เครื่องคัสเชอร์ตัดนิ้วคนงาน

แหล่งข่าว แจ้งว่า มีเหตุเกิดที่บริษัทแห่งหนึ่งในย่านนิคมอุตสาหกรรมนวนคร มีพนักงานชื่อ นายเพ็ชร  (นามสมมุติ) อายุ 31 ปี ได้เข้าทำงานเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 แผนกคัสเชอร์ ซึ่งเป็นแผนกบดพลาสติกให้เป็นผง และในวันที่ 30  มิถุนายน  2554  ที่ผ่านมา  ขณะปฏิบัติงานได้เกิดอุบัติเหตุมือเข้าไปในเครื่องคัสเชอร์ ทำให้ถูกตัดนิ้วกลางส่วนปลายขาด

นายจ้างได้นำส่งโรงพยาบาลนวนคร ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้โรงงานที่สุด แพทย์ผู้ทำการรักษาให้ความเห็นว่า พนักงานที่ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวในระดับขั้นที่ 8 ควรหยุดงานเป็นระยะเวลา 30 วัน

ส่วนเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวควรได้รับนั้น ทางสหภาพ ฯ กำลังดำเนินการติดตามจากนายจ้าง  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อตกลงสภาพการจ้าง

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวย่านฯรังสิตปทุมธานี รายงาน