เครือข่ายแรงงานเร่งระดมของลงพื้นที่ภัยพิบัติ พรุ่งนี้

 นายชาลี ลอยสูงประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้ ประสานงานร่วมกับศูนย์เครือข่ายแรงงานไทยช่วยภัยน้ำท่วม และทางสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส เพื่อนำสิ่งของที่ได้มีการระดมรับบริจาคลงพื้นที่ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 24 ตุลาคม 2554 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่ โดยได้มีการนัดหมายรวบรวมสิ่งของที่หน้าอาคารไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต ในเวลา 9.30 น. เพื่อเคลื่อนขบวนลงพื้นที่
 
นายจำลอง ชะบำรุง นักสื่อสารแรงงาน กล่าวว่าตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ อ.บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ระดมรับบริจาคข้าวของเครื่องใช้ ซึ่งสภาพปัญหาของผู้ใช้แรงงาน และประชาชนในพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ยังหนักมาก ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ได้มีการตั้งขึ้นของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มหลักคือ ผู้ใช้แรงงาน ที่ถูกเรียกว่าเป็นประชากรแฝงในพื้นที่ ซึ่งส่วนนี้ไม่ไม่รับความช่วยเหลือเนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่มีทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนในพื้นที่ แต่ทางศูนย์ช่วยเหลือแรงงานก็ไม่ได้ปฏิเสธความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพราะเห็นว่าเป็นผู้เดือดร้อนเหมือนกัน "ทุกวันนี้ผมต้องขับรถออกมากับเพื่อนพี่น้องผู้นำแรงงานในกลุ่มเพื่อขอรับบริจาคข้าวของเครื่องใช้ทุกวัน เพราะรอให้มีคนเอาลงไปบริจาคคงไม่ทันการ เพราะวันๆ มีคนมารอกินข้าวเกือบพันคน ยิ่งวันไหนทราบว่ามีคนนำของลงมาแจกให้จะมาต่อแถวยาวเป็นพันกว่าคน เห็นว่าคงเดือดร้อนมาก หากไม่เดือดร้อนคงไม่มีใครมาขอรับขอบริจาคอย่างนี้" นายจำลองยังกล่าวอีกว่า ในฐานะเป็นผู้นำแรงงานคนหนึ่ง รู้สึกแย่มากหากว่ามีคนมาขอข้าวกิน มาขอขอใช้แล้วไม่มีให้ จึงทำให้ต้องออกมาขอรับบริจาคจากภาครัฐ เคยแวะไปขอที่ ศปภ. แต่ไม่ได้ของ เพราะมีระเบียบ ไม่รู้จะติดต่อยื่นขอแล้วได้เลยไหม แต่วันนี้ได้มีคนบอกให้มารับของได้แล้วทราบว่ามีผู้นำแรงงาน ที่อยู่ในกรุงเทพช่วยประสานเรื่องนมผงให้เด็กซึ่งตอนนี้ต้องการมากมีแม่เด็กมาขอเกือบทุกวัน
 
นายชาลี ลอยสูง กล่าวว่าวันนี้มีผูื้ใช้แรงงานเดือดร้อนจำนวนมาก ทั้งแรงงานไทย แรงงานข้ามชาติ แรงงานนอกระบบ และเกษตรกรพันธสัญญา ในฐานะผู้นำแรงงานเห็นว่าควรมีมาตรการในการดูแลและเยียวยา ประเด็นที่หนักมากและเร่งด่วนคือประเด็นแรงงานข้ามชาติที่วันนี้จะเห็นว่ามีปัญหาอย่างหนัก เพราะนโยบายที่ใช้แรงงานราคาถูกผิดกฎหมาย ค่าแรงต่ำ มีแรงงานข้ามชาติจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเดือดร้อนไม่มีข้าวกิน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่กล้าอพยพ กลัวถูกจับ วันนี้รัฐ
ไทยต้องมีมนุษยธรรม ต้องไม่จับเขา ต้องให้เขามีสิทธิในการที่จะย้ายถิ่นเพื่อหาพื้นที่อยู่อย่างที่ปลอดภัย มีข้าวกิน ใช้ชีวิตได้อย่างที่ไม่ต้องหวาดกลัวถูกจับ ถูกรีดไถ่ การผ่อนผันหมายถึงในจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ และต้องมีการหาศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยไว้รองรับ พร้อมอาหารที่เพียงพอ "รัฐต้องยึดหลักมนุษยธรรม ต้องกล้าที่จะยอมรับว่ามีแรงงานข้ามชาติอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก และมีการใช้แรงงานราคาถูกกดค่าแรง"  นายชาลี ยังกล่าวอีกว่า นายทุน และรัฐต้องคิดถึงบุญคุณแรงงานราคาถูกเหล่านี้ที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจ สร้างผลกำไรมหาศาลให้กับนายจ้าง หากมีมนุษยธรรมต้องดูแล อย่าปล่อยให้เขาลอยคอรอความตายเพราะขาดอหาร ที่อยู่อาศัย ในส่วนของขบวนการแรงงานได้มีการระดมช่วยเหลือเฉพาะหน้าคือ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มและยารักษาโรค พยายามที่จะดูแลกันบ้างแต่อาจไม่ทั่วถึง เพราะแรงงานก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า ทั้งสั่งหยุดงานจ่ายค่าจ้างเพียงร้อยละ75 เท่านั้น พรุ่งนี้จะเป็นการรวมพลังกันอีกครั้งของขบวนการแรงงาน
 
ล่าสุด นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานและทุกหน่วยในสังกัดจัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อรองรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เบื้องแรกในวันนี้ (23 ต.ค. 54)จะย้ายจากส่วนที่อยู่ในศูนย์พักพิงฯดอนเมืองมาก่อน ติดต่อขอรับบริการสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694
 
นักสื่อสารแรงงาน โครงการการพัฒนาสื่อ รายงาน