เครือข่ายแรงงานห่วงลูกจ้างKFC เวียนจดหมายถึงนายจ้างให้รับกลับเข้าทำงาน

LUBG กังวลใจต่อสถานการณ์ปัญหาแรงงานสัมพันธ์และการละเมิดสิทธิแรงงาน กรรมการผู้จัดการบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 
เมื่อ 1 มิถุนายน 2554 กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า(LUBG) ภายหลังจากที่ทราบข่าวว่าเมื่อวันที่ 26 เม.ย.54พนักงานเคเอฟซี-พิซซ่าฮัทในกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 200 คน ร่วมกันลงชื่อเพื่อยื่นข้อเรียกร้องปรับปรุงสภาพการจ้าง ต่อ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 13 พร้อมแต่งตั้งผู้แทนเจรจา 7 คน แต่ทางด้านบริษัทกลับ ยังไม่ยอมเจรจา โดยให้เหตุผลว่าข้อเรียกร้องของพนักงานไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย พร้อมกับขอให้ พนักงาน 3 คนในนั้น เซ็นใบลาออกพร้อมกับซองขาว
 
การกระทำแบบนี้อาจเป็นที่เคลือบแคลงใจต่อหมู่กรรมกร และสาธารณชนได้ว่า เป็นการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 อีกทั้งบริษัท ยัมฯ เองเป็นบริษัทระหว่างประเทศมีสาขาอยู่หลายประเทศ การปฏิบัติเช่นนี้อาจส่งผลต่อการละเมิดต่อมาตรฐานสากลอย่าง อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ที่ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว รวมถึงฉบับที่ 98 ที่ว่าด้วยการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง ก็เป็นได้
 
ในขณะที่ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นเจ้าของ ผู้บริหารและ ผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านอาหารบริการด่วน KFC และ พิซซ่าฮัท ในประเทศไทย มีการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัทว่าเป็นบริษัทที่ตั้งปณิธานและการ ดำเนินงานว่ามีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแสดงว่าบริษัทของตนได้รับการยกย่องว่าเป็น “นายจ้างยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชียประจำปี 2548” จากผลการศึกษาวิจัยของบริษัทฮิววิตต์ แอสโสซิเอทส์ ร่วมกับ สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ในปี พ.ศ. 2548
 
อีกทั้งหากย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2544 บริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็น นายจ้างดีเด่นแห่งเอเชีย ซึ่งเป็น 1 ใน 20องค์กรที่ได้รับคัดเลือกเป็นนายจ้างดีเด่นแห่งเอเชีย และยังเป็น บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในประเทศไทย จากผลการศึกษาของ “ฮิววิตต์ แอสโสซิเอทส์” ร่วมกับ “ดาวโจนส์” ซึ่งเป็นองค์กรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Far Eastern Economic Review และThe Asian Wall Street Journal เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อบอกตัวตนของยัมเองในหน้าเวปไซต์ของยัม เองคือ http://www.yum.co.th/about.php
 
พวกเรากลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า(LUBG)เข้าใจว่าสิ่งสำคัญของ การได้ชื่อว่า "การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ดีนั้น" ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเรื่องของ ความเป็น "นายจ้างดีเด่น" หรือการเป็น "บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในประเทศไทย" ตามที่ ยัม ประชาสัมพันธ์ แต่เงื่อนไขสำคัญคือ "การมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี" ด้วยเหตุนี้พวกเรากลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า(LUBG)ในฐานผู้บริโภคจึงมีความกังวลในเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์บริษัทฯที่ได้ประชาสัมพันธ์
 
พวกเรากลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า(LUBG) จึงอยากเรียนถึงผู้บริหารของบริษัท ยัมฯ ว่าพวกเรากลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า (LUBG) ตามรายชื่อข้างท้ายเป็นห่วงเป็นใยต่อสถานการณ์นี้และกำลังจับตาการ กระทำของพวกคุณอยู่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในวันที่ 20 พ.ค.54 ที่ผ่านมา ซึ่งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้นัดทั้งสองฝ่ายเจรจาใหม่อีกครั้งนั้น
 
พวกเรากลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า(LUBG)จึงเรียนมาเพื่อแสดงความกังวลใจและหวังว่าทางยัมฯ จะมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและปฏิบัติตามภาพลักษณ์ที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ และด้วยความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจะด้วยความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันหรือว่าเป็นเหตุจงใจก็ตาม พวกเรากลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า (LUBG)หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้ทางยัมฯ คงจะแก้ไขปัญหานี้ไปได้ด้วยความเรียบร้อย และรับพนักงานทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าทำงานตามปกติ
 
ขอแสดงความนับถือเป็นอย่างยิ่ง
กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า(LUBG)
 
กลุ่มฯ เบอร์ล่า(LUBG) ประกอบด้วย
1.       สหภาพแรงงานอินโดไทย
2.       สหภาพแรงงานไทยเรยอน
3.       สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค
4.       สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์(TLU)
5.       สหภาพแรงงานไทยเปอร์อ๊อกไซด์
6.       สหภาพแรงงานอดิตยาเบอร์ล่า เคมีคัล ซัลไฟท์ส ดิวิชั่น